Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus


Etusivu / Lausunnot / Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lausunnon vastaanottaja: Sivistysvaliokunta

SOSTE tukee lämpimästi esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen rahoituksen uudistumista tarveperusteisemmaksi edistämään koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.