Palliatiivinen hoito


Etusivu / Lausunnot / Palliatiivinen hoito

Kuulemistilaisuus: Palliatiivisen ja saattohoidon sääntelytarpeet Elämän loppuvaiheen hoitoa, itsemääräämisoikeutta, saattohoitoa ja eutanasiaa koskevan lainsäädäntötarpeen asiantuntijatyöryhmän säädösalatyöryhmä (säädösryhmä)

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

SOSTE ei voi hyväksyä esitystä, jonka kokonaisvaikutukset ovat heikoimmassa asemassa olevien työllistymistä heikentäviä ja uhkaavat järjestöjen toimintaa. 100 prosentin palkkatukeen tehtävät muutokset eivät ole hyväksyttävissä ja SOSTE vaatii esityksen muuttamista.