Perhevapaauudistus


Etusivu / Lausunnot / Perhevapaauudistus

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi, STM065:00/2019

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

SOSTE kannattaa #perhevapaauudistus tavoitetta lisätä vanhempainvapaiden ja hoitovastuun jakautumista nykyistä tasaisemmin molempien vanhempien kesken sekä perheiden monimuotoisuuden huomioimista. Esityksen kohtuuttomat heikennykset esim. lapsikuolemaperheille osoittavat järjestöjen laajan asiantuntemuksen hyödyntämisen puutteen lainvalmistelussa.