Poikkeuslait


Etusivu / Lausunnot / Poikkeuslait

Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista

Lausunnon vastaanottaja: Lakivaliokunta