Skip to content

Rikoslaki

Lausunnon vastaanottaja: Oikeusministeriö

3.8.2020 21.39

Kansalaisyhteiskunta
Kansalaisyhteiskunta

SOSTE kannattaa esitettyä muutosta, mutta vaatii, että esityksen suhdetta kansalaisjärjestöissä toimiviin ihmisiin vielä selkeytettäisiin.

Lue lausunto (pdf)