Rikoslaki


Etusivu / Lausunnot / Rikoslaki

Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta

Lausunnon vastaanottaja: Oikeusministeriö

SOSTE kannattaa esitettyä muutosta, mutta vaatii, että esityksen suhdetta kansalaisjärjestöissä toimiviin ihmisiin vielä selkeytettäisiin.