Sairauspäiväraha


Etusivu / Lausunnot / Sairauspäiväraha

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 7 §:n muuttamisesta, VN/410/2021

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

SOSTE kannattaa sv-päivärahakaudella tehtävien työkyvyn arviointien ja kuntoutukseen liittyvien tarpeiden tarkistuspisteiden lisäämistä niin, että ne kattavat jatkossa paremmin koko päivärahakauden.