Sairausvakuutuslaki


Etusivu / Lausunnot / Sairausvakuutuslaki

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta, VN/23063/2021

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

SOSTE kannattaa koronarokotusmatkojen ja -testauksen korvattavuuden jatkamista edelleen ensi vuonna. Samalla SOSTE muistuttaa, että resursseja on käännettävä entistä voimakkaammin hoitojonojen purkamiseen.