Seitsemän vuorokauden hoitotakuusta ei tule luopua


Etusivu / Lausunnot / Seitsemän vuorokauden hoitotakuusta ei tule luopua

SOSTE kannatti marraskuussa 2022 säädettyä hoitotakuun tiukentamista ja piti sitä sairastavien kannalta yhtenä keskeisimmistä hallituskauden aikana toteutetuista parannuksista. SOSTE näkee, että hoitotakuun tiukentamisesta tulee edelleen pitää kiinni.

Seitsemän vuorokauden hoitotakuusta luopuminen hankaloittaisi varsinkin monien heikommassa asemassa olevien, julkisia terveydenhuoltopalveluja käyttävien ihmisten tilannetta. Lakiesityksen perustelumuistiossa tällaisina ryhminä mainitaan mm. eläkeläiset, työttömät ja mielenterveys- ja päihdepotilaat.

SOSTEn kyselyissä monet järjestövastaajat ovat nimenneet nopean pääsyn perusterveydenhuollon palveluihin tärkeimmäksi sosiaali- ja terveyspalveluksi heidän edustamiensa kohderyhmien kannalta. Potilaan oikeuksien toteutumisen kannalta nopea hoitoon pääsy on tärkeää.