Siviilipalvelus


Luonnos hallituksen esitykseksi siviilipalveluslain muuttamiseksi sekä siviilipalveluslain muutostarpeita selvittäneen työryhmä muistio, TEM/2114/00.04.01/2017

Lausunnon vastaanottaja: Työ- ja elinkeinoministeriö