Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vähimmäistieto­sisällöstä – Järjestöjen työn tulee näkyä myös tietojohtamisessa


Etusivu / Lausunnot / Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vähimmäistieto­sisällöstä – Järjestöjen työn tulee näkyä myös tietojohtamisessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 29 §:n mukaan hyvinvointialueen on seurattava alueensa väestön hyvinvointia ja terveyttä väestöryhmittäin, järjestämänsä sosiaali- ja terveydenhuollon tarvetta, saatavuutta, laatua, vaikuttavuutta ja yhdenvertaisuutta, asiakkaiden palvelujen yhteensovittamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia ja tuottavuutta.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöillä on merkittävä rooli hyvinvointialueiden asukkaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemisessa ja edistämisessä. Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on lisäksi lakisääteinen oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Esitetty vähimmäistietosisältöasetus ei sisällä suoraa indikaattoria, jolla järjestöyhteistyötä ja osallisuutta voisi seurata tai arvioida.

SOSTE nosti lausunnossaan esiin: