Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta tulee olla riittävästi tietoa saatavilla


Etusivu / Lausunnot / Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta tulee olla riittävästi tietoa saatavilla

SOSTEn oli kuultavana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 13.1. sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja tuottamisen valvonnasta on tarkoitus säätää jatkossa yhdessä laissa. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024. Hallituksen lakiesityksen tavoitteena on yhtenäistää ja keventää sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontakäytäntöjä, lisätä omavalvontaa, vahvistaa ennakkovalvontaa ja parantaa erilaisten riskien tunnistamista. Tavoitteena on myös taata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut maan eri alueilla.  

SOSTE korosti lausunnossaan ajantasaisen ja luotettavan tiedonsaannin merkitystä, jotta ihmisten on mahdollista esimerkiksi vertailla sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajia keskenään. SOSTE muistutti, että omavalvonta edellyttää palvelunjärjestäjältä ja -tuottajalta hallinto-osaamista ja selkeää vastuiden määrittelyä ja vastuuhenkilöiden nimeämistä. Omavalvonta on yksi keino, mutta se ei voi korvata viranomaisen vastuulla olevaa valvontaa. Valvontaan tulee osoittaa myös riittävät resurssit. SOSTE nostaa lausunnossaan esiin, että vähintään tiedon tehdyistä tarkastuksista tulisi ilmetä julkisesta tietopalvelusta. Kansalaisten tiedonsaannin ja palvelujen vertailtavuuden kannalta myös tarkastuskertomusten tulisi olla julkisia. Tämä lisäisi valvontatoiminnan läpinäkyvyyttä ja mahdollisesti myös palveluntuottajiin kohdistuvaa luottamusta.