SOSTE ei kannata alkoholin vähittäismyyntilupien laajentamista

SOSTElausunto.

Etusivu / Lausunnot / SOSTE ei kannata alkoholin vähittäismyyntilupien laajentamista

Alkoholin vähittäismyyntilupien laajentaminen enintään kahdeksanprosenttisiin juomiin lisää yksilöille ja yhteisöille kohdistuvia alkoholihaittoja, yhteiskunnan maksettavaksi tulevia kustannuksia ja kuormittaa sote-järjestelmän kantokykyä, poliisia ja oikeuslaitosta. Alkoholin saatavuuden lisääminen vie alkoholipolitiikkaa ennaltaehkäisevästä politiikasta seurauksia hoitavaan suuntaan, mitä ei voida pitää vastuullisena politiikkana.

Julkisen sektorin kulujen lisääminen alkoholin myynnin laajentamisella on vastoin talouden sopeuttamistavoitteita. Suuri enemmistö ei kannata muutosta. Sitä kannattavat vain alkoholin myynnistä taloudellisesti hyötyvät toimijat. Muutosta eivät toivo laajasti myöskään kuluttajat.