SOSTE kannattaa erillistä lakia potilas- ja asiavastaavatoiminnan järjestämiseksi


Etusivu / Lausunnot / SOSTE kannattaa erillistä lakia potilas- ja asiavastaavatoiminnan järjestämiseksi

SOSTEn mielestä eduskunnan käsittelyssä oleva erillinen laki parantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaan oikeusturvaa. Lakiesityksen muutokset sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaiden oikeusturvaa, asiavastaavapalvelujen saatavuuden alueellista yhdenvertaisuutta sekä asiavastaavatoiminnan läpinäkyvyyttä ja laatua verrattuna nykyiseen sosiaali- ja potilasasiamiehiä koskevaan sääntelyyn.

SOSTE kiinnitti huomiota myös asiavastaavapalvelujen riittävyyteen hyvinvointialueilla. SOSTE piti kyseenalaisena käsitystä siitä, että edes pienimmille hyvinvointialueille riittäisi yksi henkilö hoitamaan potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tehtäviä. Erityisesti jos näiden henkilöiden tehtävänkuvaan on vielä yhdistettynä oman toimintansa ohjaus, kehittäminen, koordinointi, seuranta ja raportointi, joista muilla hyvinvointialueilla vastaavat erilliset vastuuhenkilöt. 

SOSTEn mielestä asiavastaavien riippumattomuuden ja puolueettomuuden kannalta olisi ollut perusteltua erottaa toiminta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuullisista organisaatioista erilliseen organisaatioon.