SOSTE kannattaa potilaan oikeuksien vahvistamista tahdonvastaisen määräämisessä


Etusivu / Lausunnot / SOSTE kannattaa potilaan oikeuksien vahvistamista tahdonvastaisen määräämisessä

SOSTE on antanut kirjallisen lausunnon sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä laeiksi mielenterveyslain ja hallinto-oikeuslain 7 §:n muuttamisesta.  

SOSTE kannattaa ehdotettua esitystä, joka vahvistaa potilaan oikeuksia tahdonvastaisessa lääkehoidon määräämisessä. Esityksen mukaan lääkärin täytyy tehdä kirjallinen päätös psykiatrisesta lääkehoidosta silloin, kun potilas vastustaa lääkehoitoa tai kun potilaan tahdosta ei saada selvyyttä, tai kun potilas muutoin pyytää saada päätöksen. Potilaalla olisi jatkossa mahdollisuus hakea muutosta kyseiseen päätökseen valittamalla hallinto-oikeuteen.  

Muutoksenhakumahdollisuudella voi olla positiivinen vaikutus potilaan itsemääräämisoikeuden toteutumiseen jo lääkehoidon antamista harkittaessa, siitä potilaan kanssa keskusteltaessa sekä siitä päätettäessä. Velvoite hallintopäätöksen antamiseen ja muutoksenhakumahdollisuus korostaa ensisijaista velvoitetta aina pyrkiä yhteisymmärrykseen potilaan hoidossa. Hoitoon sitoutumisen kannalta vapaaehtoisesti ja yhteisymmärryksessä toteutettu hoito on potilaan kannalta aina parempi vaihtoehto kuin tahdonvastaiset menettelyt. Lääketieteellisesti hyväksyttävä psyykkisen sairauden lääkehoito voidaan kuitenkin aloittaa päätöksen perusteella potilaan tahdosta riippumatta. On tilanteita, joissa tahdosta riippumattomat keinot ovat välttämättömiä potilaan henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi. 

SOSTE pitää perusteltuna lausuntokierroksen jälkeen tehtyjä muutoksia laajentaa hallintopäätös koskemaan lääkehoitoa sekä säännöllisissä että akuuteissa tilanteissa ja hallintopäätöksen antamista potilaan pyynnöstä.