SOSTE pitää hyvänä rokotusoikeuden laajentamista, kunhan potilasturvallisuus ei missään olosuhteissa ole uhattuna

SOSTElausunto.

Etusivu / Lausunnot / SOSTE pitää hyvänä rokotusoikeuden laajentamista, kunhan potilasturvallisuus ei missään olosuhteissa ole uhattuna

SOSTE pitää hyvänä rokotusoikeuden laajentamista lääkärin, hammaslääkärin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön ammattiin opiskeleviin henkilöihin asianmukaisen rokotuskoulutuksen saatuaan sekä johdon ja valvonnan alaisena.

SOSTE kiinnittää erityistä huomiota siihen, että potilasturvallisuus ei saa missään olosuhteissa olla uhattuna. Potilaiden turvallisuutta parannetaan riittävällä rokotuskoulutuksella, rokotettavien iän rajaamisella 18 vuotta täyttäneisiin sekä asianmukaisella johtamisella ja valvonnalla.