Sote-järjestöjen avustamista koskeva asetusluonnos ei tyydytä järjestöjä


Etusivu / Lausunnot / Sote-järjestöjen avustamista koskeva asetusluonnos ei tyydytä järjestöjä

Järjestöjen rahoitusta koskeva säädöspaketti etenee. Laki sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta hyväksyttiin keväällä ja nyt valmisteilla on lakia täydentävä asetus. SOSTE katsoo asetusluonnoksesta antamassaan lausunnossa, että sitä tulee parantaa. 

Sote-järjestöt ovat pitkään tuoneet esiin nykyiseen avustuskäytäntöön liittyviä ongelmakohtia ja tehneet niitä koskevia ratkaisuehdotuksia. Toiveissa on ollut, että ne huomioitaisiin uudessa asetuksessa. Pyrkimyksenä on ollut saada aikaan muutoksia, joilla avustusprosesseihin liittyvää hallintoa kevennetään ja siihen liittyviä kustannuksia vähennetään niin, että järjestöt voivat toimia mahdollisimman kustannustehokkaasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Joitakin parannuksia luonnoksessa onkin, kuten esimerkiksi niin kutsutun AUP-raporttivaatimuksen rajaa esitetään nostettavaksi ja useamman vuoden hankkeiden päätösprosessia sujuvoitettavaksi.   

Pääosin järjestöjen esitykset on kuitenkin jätetty huomiotta. Asetukseen esitetään siirrettäväksi sääntelyä asioista, joista on nyt linjattu viranomaistasolla STEA:n avustusoppaassa, mikä ei ole yleisen sääntelyn keventämistavoitteen mukaista. Joiltakin osin puutteellisesti toteutettuna siirrolla voi olla ratkaiseva, negatiivinen vaikutus järjestöjen varallisuuden arviointiin. Kenties tahaton on avustettujen toimitilojen käyttöä rajoittava järjestöjen keskinäisen vuokrausoikeuden poisto, joka rajoittaisi merkittävästi järjestöjen yhteistyömahdollisuuksia. Varsinaisesti uusia ratkaisuja järjestöjen esiin tuomiin ongelmiin asetusluonnos ei sisällä. Pääosin se pyrkii säilyttämään nykyiset käytännöt – pulmineen päivineen. Lausunnossaan SOSTE esittää luonnokseen useita muutoksia.