Sote-uudistuksen sanasto


Etusivu / Lausunnot / Sote-uudistuksen sanasto

Kommenttipyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeisten käsitteiden sanastoksi, VN/7937/2020

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

SOSTE pitää tärkeänä, että käsitteet määritellään ja syntyy selkeä yhteisymmärrys käsitteiden sisällöstä.