Sote-uudistus


Etusivu / Lausunnot / Sote-uudistus
Anne Knaapi johtaja, varapääsihteeri

Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi, HE 241/2020 vp

Lausunnon vastaanottaja: Talousvaliokunta

Uudistuksen taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa SOSTE korostaa, että rahoitusjärjestelmän ensisijaisena tavoitteena on turvata sosiaali- ja terveyssektorin riittävät resurssit, jotta kansalaisten lakisääteisten oikeuksien toteutuminen voidaan varmistaa.