Sote-uudistus


Etusivu / Lausunnot / Sote-uudistus

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi, HE 241/2020 vp/Asiantuntijapyyntö

Lausunnon vastaanottaja: Lakivaliokunta

Sote-lakien yhteydessä on varmistettava palvelun käyttäjien oikeusturvan toteutuminen julkisissa hankinnoissa. Tällä hetkellä se on puutteellinen. Oikeussuojan puutteellisuus oli taustalla esimerkiksi vammaispalveluja koskeneessa Ei myytävänä -kansalaisaloitteessa.