Skip to content

Sote-uudistus

Lausunnon vastaanottaja: Valtiovarainvaliokunta

23.2.2021 13.49

Sote-uudistus
Sosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistus
johtaja, varapääsihteeri

Uudistuksen taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa SOSTE korostaa, että rahoitusjärjestelmän ensisijaisena tavoitteena on turvata sosiaali- ja terveyssektorin riittävät resurssit, jotta kansalaisten lakisääteisten oikeuksien toteutuminen voidaan varmistaa.

Lue lausunto (pdf)