Talousarvio 2020


HE 29/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta