Terveydenhuoltolaki


Etusivu / Lausunnot / Terveydenhuoltolaki

HE 74/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

SOSTE pitää perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsyn määräaikojen tiukentamista potilaan kannalta tärkeänä parannuksena.