Tiedonhallinta


Etusivu / Lausunnot / Tiedonhallinta

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, VM183:00/2017 ja VM/1631/03.01.00/2018

Lausunnon vastaanottaja: Valtiovarainministeriö