Tulonlähdejako


Etusivu / Lausunnot / Tulonlähdejako

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta, VM017:00/2018

Lausunnon vastaanottaja: Valtiovarainministeriö