Työkanava Oy


Etusivu / Lausunnot / Työkanava Oy

HE 198/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausunnon vastaanottaja: Työelämä- ja tasa-arvolautakunta

SOSTE pitää tarpeellisena sääntelyn tarkentamista kohderyhmän osalta sekä nykyisten välityömarkkinatoimijoiden roolin vahventamista. Esitämme sosiaali- ja terveysjärjestöjen sekä nykyisten välityömarkkinatoimijoiden edustusta yhtiön hallintoon.