Työkykyä ja työssäkäyntiä tukevien etuuksien ja käytäntöjen kehittämistä on tärkeää jatkaa


Etusivu / Lausunnot / Työkykyä ja työssäkäyntiä tukevien etuuksien ja käytäntöjen kehittämistä on tärkeää jatkaa

Sosiaali- ja terveysvaliokunta kuuli 11.10. SOSTEn näkemyksiä sairauspäiväraha- ja kuntoutusetuuksien sekä työeläkkeitä koskevien etuuksien kehittämisestä.

SOSTE pitää hallituksen esittämiä muutoksia etuuksiin kannatettavina. Tämän lisäksi SOSTE nosti kuulemisessa esiin etuuksien jatkokehittämistarpeita. SOSTE esittää, että osatyökykyisten työelämässä pysymistä vahvistetaan laajentamalla osasairausvapaan käytön mahdollisuuksia työssäolon aikana eli hyvissä ajoin ennen täyttä työkyvyttömyyttä. SOSTE näkee lisäksi, että osatyökykyisten pääsyä työmarkkinoille helpottaisi sairausvakuutuslain mukaisten omavastuuaikojen lyhentäminen. SOSTEn selvityksen mukaan toimiva keino heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien palkkaamisen edistämiseksi olisi myös työkyvyttömyysaikojen kustannusten korvaaminen kokonaan työnantajalle.