Työnhaku


Etusivu / Lausunnot / Työnhaku

HE 167/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle työnhakijan palveluprosessin ja eräiden työttömyysetuuden saamisen edellytysten uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

SOSTE katsoo, että työnhakuvelvollisuudessa tulee huomioida työnhakijan tosiasiallinen työkyky ja esittää, että työkykyään vastaavaa osa-aikatyötä tekevälle osatyökykyiselle ei tule asettaa määrällistä työnhakuvelvollisuutta.