Työttömyysturvaan esitetyt leikkaukset lisäävät köyhyyttä ja toimeentulotuen tarvetta


Etusivu / Lausunnot / Työttömyysturvaan esitetyt leikkaukset lisäävät köyhyyttä ja toimeentulotuen tarvetta

SOSTE oli kuultavana eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa perjantaina 27.10. työttömyysturvaan tehtävistä muutoksista. SOSTE ei kannata esitettyjä leikkauksia. Ne lisäävät köyhyyttä ja toimeentulotuen tarvetta.

Työssäoloehdon pidentäminen pudottaisi huomattavan määrän ihmisiä ansioturvalta perusturvan varaan. Muutoksen negatiiviset vaikutukset kohdistuisivat työmarkkinoilla kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin ihmisiin, jotka eivät esimerkiksi heikosta koulutustasosta tai työkyvystä, nuoresta iästä, vammaisuudesta tai kohtaamastaan syrjinnästä johtuen pääse kiinni pidempiin työsuhteisiin.

Työssäoloehdon pidentäminen vaikuttaa myös palkkatuettuun työhön. Palkkatukityö on monelle haavoittuvammassa olevalle työnhakijalle ainoa väylä työllistyä ja ensimmäinen askel kohti avoimia työmarkkinoita.

”Mikäli työssäoloehtoa pidennetään, palkkatuetun työn osalta tulee tehdä poikkeussääntö siten, ettei pidennys koskisi palkkatuettua työtä”, vaatii SOSTEn erityisasiantuntija Anna Järvinen.

Työttömyysturvan suojaosasta luopuminen tekisi osa-aikatyöstä nykyistä kannattamattomampaa. Esityksen taustalla vaikuttaa olevan oletus, että osa-aikatyötä tekevillä olisi tosiasiallisesti mahdollisuus valita osa-aikatyön ja kokoaikatyön välillä. Osa-aikainen työ on monille ihmisille kuitenkin ainoa mahdollisuus työllistyä. He eivät työkykynsä puolesta pysty työskentelemään kuin pieniä määriä tai he eivät saa kokoaikaista työtä esimerkiksi koulutuksen puutteiden takia.

Myös työttömyysturvan lapsikorotukset ollaan poistamassa. Tutkijat ovat arvioineet työttömyysturvan lapsikorotusten olevan kustannustehokkain tapa vähentää lapsiköyhyyttä sosiaaliturvan avulla. Suomi on sitoutunut lapsiköyhyyden vähentämiseen. Tavoitteena on vähentää köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien määrää 100 000:lla vuoteen 2030 mennessä, määrästä kolmasosan on oltava lapsia.

”Tämän tavoitteen vastaisia päätöksiä ei tule tehdä ja lapsikorotusten poistosta tulee luopua”, toteaa Järvinen. 

Kohtuuttomista leikkauksista tulee luopua

Työttömyysturvan tason leikkaukset ja kattavuuden rajaukset kasvattavat köyhyysriskiä. Köyhyyden ja lisääminen ei ole inhimillistä, mutta ei myöskään taloudellisesti järkevää. Tutkimukset ovat osoittanut, että perheen köyhyys voi aiheuttaa nuorelle pitkälle hänen tulevaisuuteensa vaikuttavia vaikeuksia. Näin perheiden tämänhetkiset toimeentulo-ongelmat aiheuttavat myös yhteiskunnalle kuluja pitkälle tulevaisuuteen. 

Ehdotetut leikkaukset myös lisäävät ihmisten tarvetta turvautua pitkäaikaisesti viimesijaiseksi etuudeksi tarkoitettuun toimeentulotukeen. Se on kaikkein byrokraattisin etuus, jossa on matalimmat kannusteet työllistyä.

”Työttömyysturvaan tehtäviä leikkauksia tulee tarkastella osana muita sosiaaliturvamuutoksia ja samoille ihmisille kohdistuvista kohtuuttomista leikkauksista tulee luopua”, painottaa Järvinen.