Työttömyysturvan leikkaukset kasvattavat toimeentulotuen tarvetta

SOSTElausunto.

Etusivu / Lausunnot / Työttömyysturvan leikkaukset kasvattavat toimeentulotuen tarvetta

SOSTE oli 16.4.2024 sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana hallituksen esityksestä työttömyysturvalain muuttamisesta. SOSTEa kuulemisessa edusti erityisasiantuntija Anna Järvinen. SOSTE korosti, ettei se kannata esitettyjä muutoksia työttömyysturvaan eikä työllisyysehdon kertymisen poistamista palkkatuetusta työstä. 

SOSTEn mielestä työttömyysturvan tason ei tulisi laskea työttömyyden pitkittyessä, vaan pitkittymisen tulisi lisätä tukitoimenpiteitä kuten koulutusta, kuntoutusta ja tuettua työllistämistä. Esitetty ansioturvan porrastaminen tulee pudottamaan lisää ihmisiä perusturvan varaan ja lisäämään toimeentulotuen tarvetta. Kuten perustuslakivaliokuntakin on lausunnossaan tuonut esille, on huolestuttavaa, että lainsäädäntö ohjaa ihmisiä viimesijaiseksi tarkoitetun toimeentulotuen saajiksi.

Palkkatuetun työn tulisi kerryttää työssäoloehtoa

SOSTE korosti, että palkkatuetun työn tulisi jatkossa kerryttää työssäoloehtoa täysimääräisesti ilman poikkeuksia. Vaikka esitys ei pääsääntöisesti tällä lainsäädännöllä rajoita työttömän työnhakijan mahdollisuutta palkkatuettuun työhön, epäsuorat vaikutukset palkkatukityöhön voivat olla merkittäviä.

Järjestöillä ei ole useissa tilanteissa mahdollisuutta palkata työntekijöitä ilman palkkatukea. Järjestöt pystyvät tarjoamaan työttömille heidän tarpeisiinsa vastaavia palvelupolkuja, usein kuntouttavasta työtoiminnasta työkokeilun kautta palkkatuettuun työhön. Jos palkkatuettu työ vähenee, myös nämä palvelupolut katkeavat ja työllistyminen avoimille työmarkkinoille vähenee.

Erityisesti pitkäaikaistyöttömille, osatyökykyisille, ikääntyneille ja nuorille palkkatuettu työ on ainoita mahdollisuuksia päästä mukaan työmarkkinoille, ja se vahvistaa heidän työelämäosallisuuttaan sekä antaa mahdollisuuden saada arvokasta työkokemusta, joka tukee eteenpäin työllistymisen polulla. Nyt esitetyt muutokset heikentävät jo ennestään heikossa asemassa olevien yksilöiden asemaa työelämään integroitumisessa ja yhteiskunnassa.