Työvoima- ja yrityspalvelut


Etusivu / Lausunnot / Työvoima- ja yrityspalvelut

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta, TEM/2059/03.01.02/2018, TEM082:00/2018

Lausunnon vastaanottaja: Työ- ja elinkeinoministeriö