Valinnanvapaus


Etusivu / Lausunnot / Valinnanvapaus

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, HE 16/2018 vp

Lausunnon vastaanottaja: Talousvaliokunta