Valinnanvapaus


Etusivu / Lausunnot / Valinnanvapaus

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, HE 16/2018 vp / Asiantuntijapyyntö

Lausunnon vastaanottaja: Eduskunnan Lakivaliokunta