Valmisteverotuslakia on järkevää täsmentää, mutta alkoholipolitiikan suunta on huolestuttava

SOSTElausunto.

Etusivu / Lausunnot / Valmisteverotuslakia on järkevää täsmentää, mutta alkoholipolitiikan suunta on huolestuttava

SOSTE antoi valtiovarainministeriölle 8.4. kirjallisen lausunnon hallituksen esityksestä alkoholin valmisteverotuslain muuttamiseksi. Esitys siirtäisi alkoholin etämyynnistä koituvan verovelvollisuuden ostajan vastuulle silloin, kun myyjä ei ole noudattanut verovelvollisuuksiaan. Lisäksi myyjälle säädettäisiin alkoholin etämyyntitilanteissa velvollisuus antaa kuljettajalle Verohallinnon tunniste. Alkoholin etäostossa velvollisuus tunnisteen antamisesta olisi sen sijaan ostajalla. SOSTE kannattaa esitystä.

Vaikka esitys on kannatettava, on se osa Petteri Orpon hallituksen uudistuskokonaisuutta alkoholipoliittisen sääntelyn purkamiseksi. Alkoholipolitiikan suunta on huolestuttava, sillä alkoholin yleistyminen arkisissa ympäristöissä lisää paitsi alkoholin kulutusta myös siihen liittyviä haittoja, jotka puolestaan heikentävät kansanterveyttä ja -taloutta merkittävästi. Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD on laskenut, että alkoholin käytöstä seuraavien sairauksien ja vammojen hoito aiheuttaa 4 prosenttia Suomen terveydenhuoltomenoista. Lisäksi THL on arvioinut, että vuonna 2018 toteutettu alkoholipoliittisen sääntelyn purkaminen nosti alkoholikuolleisuutta noin 450–630 henkilöllä vuosina 2018–2020 suuremman alkoholikulutuksen seurauksena.

Kyselyiden mukaan nykyiseen alkoholipolitiikkaan ollaan varsin tyytyväisiä. Suomi on myös sitoutunut Maailman terveysjärjestö WHO:n kansainväliseen tavoitteeseen vähentää alkoholin haitallista käyttöä – alkoholipoliittisen sääntelyn purkaminen veisi Suomea päinvastaiseen suuntaan.