Valtion talousarvio 2022


Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 talousarvioksi

Lausunnon vastaanottaja: Valtiovarainvaliokunta

SOSTE pitää hyvänä, että talouspolitiikka on edelleen elvyttävä, vaikka kiristyykin tulevina vuosina.