Yhdenvertaisuuslaki


Etusivu / Lausunnot / Yhdenvertaisuuslaki

Lausuntopyyntö mietinnöistä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta, VN/3528/2021

Lausunnon vastaanottaja: Oikeusministeriö

Varhaiskasvatuksen järjestäjien ja palveluntuottajien toimipaikkakohtaiset suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi, syrjinnän tunnistamiseksi ja syrjintään puuttumiseksi vahvistavat yhdenvertaisuustyötä heti kasvatus- ja koulutuspolun alusta. Yhdenvertaisuuden edistäminen edesauttaa erityisesti niiden lasten ja lapsiryhmien oikeuksien edistämistä, jotka ovat haavoittuvassa asemassa kuten esim. vammaiset ja rasismia kokevat lapset.