Skip to content

Yhdenvertaisuuslaki

Lausunnon vastaanottaja: Oikeusministeriö

19.5.2022 15.17

Kansalaisyhteiskunta
Hyvinvointi ja terveysKansalaisyhteiskunta

Varhaiskasvatuksen järjestäjien ja palveluntuottajien toimipaikkakohtaiset suunnitelmat yhdenvertaisuuden edistämiseksi, syrjinnän tunnistamiseksi ja syrjintään puuttumiseksi vahvistavat yhdenvertaisuustyötä heti kasvatus- ja koulutuspolun alusta. Yhdenvertaisuuden edistäminen edesauttaa erityisesti niiden lasten ja lapsiryhmien oikeuksien edistämistä, jotka ovat haavoittuvassa asemassa kuten esim. vammaiset ja rasismia kokevat lapset.

Lue lausunto (pdf)