Skip to content

Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020

Lausunnon vastaanottaja: Lakivaliokunta

14.4.2021 11.11

Kansalaisyhteiskunta
JärjestöilleKansalaisyhteiskunta

SOSTE kannattaa uudistuksia, joiden tavoitteena on selkeyttää oikeustilaa, edistää yhdistysten autonomiaa ja madaltaa kansalaistoiminnan organisoitumisen kynnystä.

Lue lausunto (pdf)