Yritysten kustannustuki


Etusivu / Lausunnot / Yritysten kustannustuki

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain (508/2020) muuttamisesta (neljäs kierros)

Lausunnon vastaanottaja: Valtioneuvosto

SOSTE kannattaa kustannustuen jatkamista ja sulkemiskorvauksen laajentamista, koska pandemia ja siitä johtuneet rajoitukset ovat pitkittyneet eikä lukuisilla yrityksillä ole ollut mahdollisuutta toimiensa sopeuttamiseen.