Skip to content

Rakennetaan kasvua investoimalla kaikkien työllisyyteen

Hyvä yhteiskunta antaa jokaiselle mahdollisuuden mielekkääseen elämään sekä mahdollisuuden toteuttaa itseään. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus yhteiskunnalliseen osallisuuteen myös työn kautta. Korkea työllisyysaste on myös välttämätön laajojen hyvinvointipalvelujen rahoittamiseksi.

Korkean työllisyyden saavuttamiseksi tarvitaan sekä pitkän että lyhyen aikavälin keinoja. Pitkän aikavälin työllisyyttä nostavista toimista keskeisiä ovat hyvinvointi-investoinnit koulutus-, terveys- ja sosiaalipalveluihin, joilla varmistetaan mahdollisimman osaavan, tuottavan, terveen ja hyvinvoivan työvoiman tarjonta. Lyhyemmällä aikavälillä tärkeitä ovat työvoimapoliittiset toimet, kuten tarvelähtöisten työllisyyspalveluiden turvaaminen sekä joustava sosiaaliturva, joilla tähdätään siihen, että käytettävissä oleva työvoima myös saadaan käyttöön.

Lataa tavoite tulostettavassa pdf-muodossa.

SOSTEn suositukset vaalikaudelle


 

  • Työllisyyttä parannetaan nostamalla tuottavuutta, monipuolistamalla elinkeinorakennetta, ylläpitämällä hyvin toimivia, tarvelähtöisiä työllisyyspalveluita – ei leikkaamalla sosiaaliturvaa
  • Työllisyyden parantamiseksi pikaisia kohdennettuja toimia olisi suunnattava niiden ryhmien työkyvyn edistämiseen, joille terveydentila tai sosiaalinen toimintakyky vaikeuttavat kiinnittymistä yleisille työmarkkinoille.
  • Terveydenhuollon ja sosiaalialan koulutusta on lisättävä merkittävästi.
  • Hallituksen on käynnistettävä oppivelvollisuuden pidentämisen vaikutuksia luotaava tutkimus.
  • Hallituksen on käynnistettävä selvitys lainsäädännöllisistä ja rahoituksellisista keinoista, joilla työnantajille tehdään kannattavaksi tukea työntekijöiden osaamista ja työkykyä koko työuran ajan.
  • Järjestöjen palvelut on integroitava nykyistä vahvemmin osaksi työvoimapalveluiden kokonaisuutta.
  • Osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistämiseksi työhönvalmennusta on lisättävä ja laajennettava työkykykoordinaattoritoimintaa.
  • Palkkatuen kokonaisuudistuksessa täysi palkkatuki (100 %) on säilytettävä järjestöjen ja säätiöiden erityistukena. Palkkatuen kriteerinä tulisi olla työttömyyden pituus sekä arvioitu pitkäaikaistyöttömyyden riski.
  • Välittäjä Oy:n valmistelu ja toimeenpano on tehtävä tiiviissä yhteistyössä nykyisten välityömarkkinatoimijoiden, sosiaali- ja terveysjärjestöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa.

 


Lue SOSTEn suositukset työllisyyteen kokonaisuudessaan.

 

Ajankohtaista työllisyydestä

Uutinen

5.9.2022 10:34

Budjettiriihi: Kuolinisku järjestöjen työllistämistoiminnalle

Työllisyys Syyskuun 1. päivä 2022 oli surullinen päivä järjestöille. Hallitus ei kyennyt perumaan päätöstään järjestöjen 100 prosentin palkkatukeen ja työllisyyspoliittisiin avustuksiin kohdennetuista leikkauksista. Samalla hallitus kirjoitti nimensä historiankirjoihin järjestöjen laajamittaisen ja vaikuttavan työllistämistoiminnan romuttajana. Huonoa Palkkatukimäärärahat pienenevät vähintään 10 miljoonaa euroa kohdistuen järjestöjen 100 prosentin tukeen. Leikkausten vaikutuksesta järjestöjen työllistämistoiminta käytännössä pienenee huomattavasti tai lakkaa kokonaan. […]

Uutinen

1.9.2022 14:39

Budjettiriihestä helpotuksia pienituloisten talousahdinkoon – sen sijaan hoitojonojen purkuun ei ratkaisuja

Toimeentulo Pienituloisille tehtiin hallituksen budjettiriihessä SOSTEn esittämiä täsmätoimia ja näin helpotetaan heidän tilannettaan inflaation jyllätessä. Sen sijaan hallitus ei tarttunut hoitoon pääsyn ongelmiin tarpeeksi jämäkästi. Valitettavaa on myös, että järjestöjen mahdollisuudet työllistää heikommassa asemassa olevia romutetaan. ”Kaikesta pienituloisimmilla on eniten vaikeuksia selvitä kasvavista elinkustannuksista. On tärkeää, että erityisesti heihin kohdistetaan vahvoja toimenpiteitä, vaikka hallituksen paketissa on […]

Uutinen

19.8.2022 08:00

Esitetyt leikkaukset palkkatukeen ja työllisyyspoliittiseen avustukseen peruttava budjettiriihessä

Työllisyys Valtionvarainministeriön budjettiesityksessä yksityisen sektorin palkkatukea leikataan yli 10 miljoonaa ja työllisyyspoliittista avustusta 6 miljoonaa. Nämä leikkaukset kytkeytyvät meneillään olevaan palkkatukiuudistukseen ja suunnitelmiin lakkauttaa 100 prosentin tuen käyttö ”suurimmilta” järjestötoimijoilta. Lainsäädännön arviointineuvosto totesi lausunnossaan, ettei palkkatukea koskevassa esitysluonnoksessa arvioitu riittävästi muutoksen kielteisiä vaikutuksia erilaisille yhdistyksille ja säätiöille. Nyt näyttää siltä, että riskejä ja kerrannaisvaikutuksia ei ole […]