Skip to content

Rakennetaan kasvua investoimalla kaikkien työllisyyteen

Hyvä yhteiskunta antaa jokaiselle mahdollisuuden mielekkääseen elämään sekä mahdollisuuden toteuttaa itseään. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus yhteiskunnalliseen osallisuuteen myös työn kautta. Korkea työllisyysaste on myös välttämätön laajojen hyvinvointipalvelujen rahoittamiseksi.

Korkean työllisyyden saavuttamiseksi tarvitaan sekä pitkän että lyhyen aikavälin keinoja. Pitkän aikavälin työllisyyttä nostavista toimista keskeisiä ovat hyvinvointi-investoinnit koulutus-, terveys- ja sosiaalipalveluihin, joilla varmistetaan mahdollisimman osaavan, tuottavan, terveen ja hyvinvoivan työvoiman tarjonta. Lyhyemmällä aikavälillä tärkeitä ovat työvoimapoliittiset toimet, kuten tarvelähtöisten työllisyyspalveluiden turvaaminen sekä joustava sosiaaliturva, joilla tähdätään siihen, että käytettävissä oleva työvoima myös saadaan käyttöön.

Lataa tavoite tulostettavassa pdf-muodossa.

SOSTEn suositukset vaalikaudelle


 

  • Työllisyyttä parannetaan nostamalla tuottavuutta, monipuolistamalla elinkeinorakennetta, ylläpitämällä hyvin toimivia, tarvelähtöisiä työllisyyspalveluita – ei leikkaamalla sosiaaliturvaa
  • Työllisyyden parantamiseksi pikaisia kohdennettuja toimia olisi suunnattava niiden ryhmien työkyvyn edistämiseen, joille terveydentila tai sosiaalinen toimintakyky vaikeuttavat kiinnittymistä yleisille työmarkkinoille.
  • Terveydenhuollon ja sosiaalialan koulutusta on lisättävä merkittävästi.
  • Hallituksen on käynnistettävä oppivelvollisuuden pidentämisen vaikutuksia luotaava tutkimus.
  • Hallituksen on käynnistettävä selvitys lainsäädännöllisistä ja rahoituksellisista keinoista, joilla työnantajille tehdään kannattavaksi tukea työntekijöiden osaamista ja työkykyä koko työuran ajan.
  • Järjestöjen palvelut on integroitava nykyistä vahvemmin osaksi työvoimapalveluiden kokonaisuutta.
  • Osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistämiseksi työhönvalmennusta on lisättävä ja laajennettava työkykykoordinaattoritoimintaa.
  • Palkkatuen kokonaisuudistuksessa täysi palkkatuki (100 %) on säilytettävä järjestöjen ja säätiöiden erityistukena. Palkkatuen kriteerinä tulisi olla työttömyyden pituus sekä arvioitu pitkäaikaistyöttömyyden riski.
  • Välittäjä Oy:n valmistelu ja toimeenpano on tehtävä tiiviissä yhteistyössä nykyisten välityömarkkinatoimijoiden, sosiaali- ja terveysjärjestöjen sekä muiden sidosryhmien kanssa.

 


Lue SOSTEn suositukset työllisyyteen kokonaisuudessaan.

 

Ajankohtaista työllisyydestä

Uutinen

11.5.2022 07:00

SOSTEn eduskuntavaalitavoitteet: Luottamuksella ja yhdenvertaisuudella kohti kestävää kasvua

Eduskuntavaalit SOSTEn vaalitavoitteet on julkaistu. Niissä korostuvat hyvinvointitalous: investoinnit sosiaaliturvaan, talouskasvun rakentaminen kaikkien työllisyyttä parantamalla, asiakasmaksujen kohtuullisuus sekä ilmastotoimien sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Keskeistä on myös järjestöjen autonomian ja toimintaedellytysten turvaaminen kansakunnan resilienssin vahvistamiseksi. Kansanterveyttä SOSTE ehdottaa edistettävän ottamalla käyttöön terveellisiin ruokavalintoihin kannustavan terveysveron. Lue lisää: SOSTEn eduskuntavaalit 2023 -sivut Järjestöjen tuesta ja avusta on pidettävä kiinni Demokratian […]

Uutinen

10.5.2022 12:00

Kelan kuntoutusta kehitetään vuoropuhelussa järjestöjen kanssa – järjestöjen Kela-kyselyn ehdotusten käsittely jatkuu

Hyvinvointi ja terveys SOSTE pyysi loppuvuodesta 2021 järjestöiltä ehdotuksia Kelan toiminnan kehittämiseksi. Vastauksia saatiin runsaasti. Kysely käynnisti prosessin, jossa SOSTE jäsenjärjestöineen on käynyt Kelan kanssa kehittävää vuoropuhelua useammasta eri sisältöteemasta. Huhtikuussa oli vuorossa kuntoutusta koskevien kehittämisehdotusten käsittely. Lue lisää: Sote-järjestöjen ehdotuksia Kelan toiminnan kehittämiseksi Kuntoutusta koskevissa ehdotuksissa monipuolisia sisältöjä Kuntoutusta koskevissa ehdotuksissa toivottiin mm. pidempiä etuuspäätöksiä vakiintuneissa tilanteissa, […]