Skip to content

Riksdagsval 2019

De viktigaste datumen vid riksdagsvalet 2019

Följande riksdagsval hålls i april 2019. Riksdagsvalet och de efterföljande regeringsförhandlingarna ligger som grund för de socialpolitiska riktlinjerna i Finland under de kommande åren. SOSTEs mål är ett socialt helt, friskt och deltagande samhälle där organisationerna har en viktig roll. Med hjälp av hållbara beslut kan dessa mål uppnås.

SOSTEs teser till Riksdagsval 2019

Artikkeli

Riksdagsval teser: förbättra grundskyddet och motverka ojämlikhet med rättvis beskattning

På svenska Det är hög tid för Finland att reformera grundskyddet så att den garanterar en anständig levnadsstandard för alla människor, är begriplig och flexibel samt stöder sysselsättningen. Reformen finansieras via skatteprogression. Till regeringsprogrammet En omfattande reform av grundskyddet inleds. Målet med reformen är att lyfta grundskyddet till en rimlig miniminivå, beakta den föränderliga arbetsmarknaden, minska byråkratifällor och […]

Artikkeli

Riksdagsval teser: vi bygger tillväxt genom att investera i sysselsättning för alla

På svenska Vi bygger tillväxt i Finland genom att investera i sysselsättning för alla medborgare.  Den mellanliggande arbetsmarknaden måste stärkas, och i synnerhet behöver de svårplacerade och partiellt arbetsföra stödjas med allt effektivare medel. Till regeringsprogrammet Stärka den mellanliggande arbetsmarknaden. Detta verkställs genom att lönesubventioner bibehålls på en tillräcklig nivå, och dirigeras för att stödja partiellt arbetsföra och […]

Artikkeli

Riksdagsval teser: trygga jämlika, kundorienterade och kvalitativa social- och hälsovårdstjänster i hela landet

På svenska En reform av social- och hälsovården är nödvändig för att trygga systemets jämlikhet, förverkligandet av grundrättigheter och en hållbar kostnadsnivå. Den grundläggande social- och hälsovården bör stärkas. Beslut bör fattas i ärendet under den kommande regeringsperioden. Läs mera  Skrivelser till regeringsprogrammet Reformen av social– och hälsovårdstjänster genomförs parlamentariskt.   Ansvaret för arrangerandet av social- och hälsovårdstjänster […]

Artikkeli

Riksdagsval teser: förstärka möjligheterna till medborgerlig verksamhet

På svenska Ett starkt och fritt medborgarsamhälle är en förutsättning för demokrati, tillkomst av medborgerligt kapital och samhällsfred. Vi stärker möjligheterna till medborgerligt deltagande genom en gemensam strategi, lindrar den administrativa bördan och reformerar bidragskriterierna för organisationer. Till regeringsprogrammet Uppdatering av statsrådets resolution om främjande av medborgarorganisationernas verksamhetsförutsättningar. I samband med uppdateringsprocessen upplöses den störande administrativa bördan för […]

Artikkeli

Riksdagsval teser: fokus på att förebygga problem och främja hälsa

På svenska Social- och hälsopolitikens tyngdpunkt bör ligga på främjande av välstånd och hälsa, samt att minska ojämlikheter i hälsa. Att reducera tunga och kostsamma åtgärder är även ekonomiskt lönsamt. De rätta skattemässiga lösningarna kan främja folkhälsan, utjämna inkomstskillnader och balansera statsfinanserna. Till regeringsprogrammet Fortsatta skattehöjningar för tobak och nikotinprodukter, alkohol, introducera punktskatter för alkoläsk. Tillskott till skatteintäkterna […]

Sammanfattning av SOSTE-rekommendationernas budgeteffekter på årsbasis

Utgifter

Inledning av grundskyddets helhetsreform 300 meurÖkning av lönebidragsanslagen 50 meurSote-centralernas kostnadsfria direktvalstjänster i första fasen 120 meur

TOTALT /€ 470 meur

Skatt

Solidaritetsskatt 50 meurHöjning av skatt på alkohol, tobaks- och nikotinprodukter samt punktskatt på alkoläsk 100 meurFolkhälsobaserad punktskatt på ohälsosamma livsmedel salt, socker och mättade fetter  125 meur

TOTALT /€ 275 meur

Nettokonsekvenserna på de offentliga finanserna /€ -195 meur


Över 500 000 frivilliga verkar årligen inom organisationerna

Det finns cirka 10 000 lokala social- och hälsovårdsföreningar i Finland. De fungerar som landskapens kompanjoner överallt i Finland och främjar invånarnas välmående och hälsa på många olika sätt.

Tre nya social- och hälsovårdsföreningar bildas varje vecka. I denna stora skara återfinns bland annat folkhälso-, patient- och invalidföreningar, drog- och mentalvårdsorganisationer, barn- och familjeorganisationer samt organisationer som fokuserar på den åldrande befolkningens ärenden. Dessa har cirka 1,3 miljoner medlemmar, och på årsbasis verkar 500 000 frivilligarbetare och 260 000 stödpersoner inom föreningarna.