Perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Perustuslakivaliokunta on linjannut, ettei henkilön taloudellinen tilanne saa olla esteenä palvelujen saamiselle.

Lain kirjauksista huolimatta palvelujen yhdenvertainen saatavuus ei toteudu Suomessa.

SOSTEn suositusten pääkohdat

  • Asiakasmaksulain kokonaisuudistus on käynnistettävä viipymättä ja tavoitteet on sidottava sote-uudistuksen tavoitteisiin eli hoidon saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseen ja hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen.
  • Avohoidon lääkäri palvelut on muutettava maksuttomiksi. Budjettivaikutus vuositasolla on arviolta noin 65 milj. euroa (arvio tuotoista vuonna 2018)
  • Maksukatot on yhdistettävä yhdeksi maksukatoksi. Maksukattojen yhdistämisestä aiheutuneet kustannukset on arvioitava erikseen jatkotyössä.
  • Asiakasmaksut on kohtuullistettava aina kun asiakkaan elämäntilanne sitä vaatii.

Lue SOSTEn suositukset sairastamisen hintaan kokonaisuudessaan.

SOSTEn tavoitteet sairastamisen kustannuksiin

Osallistu keskusteluun Twitterissä.

Lisätietoja

Ajankohtaista sairastamisen hinnasta ja asiakasmaksuista