Skip to content

SOSTEn jäsenet

SOSTE kokoaa yhteen yli 200 sosiaali- ja terveysalan järjestöä sekä yli 70 yhteistyöjäsentahoa. SOSTEn jäsenjärjestöjen 1,3 miljoonaa jäsentä ja sadat tuhannet vapaaehtoiset pitävät yhteiskunnan liikkeessä.

SOSTEn varsinaisia jäseniä on 243 ja yhteistyöjäseniä 76 kappaletta. Tutustu yksittäisiin jäseniin alla olevasta listasta tai katso SOSTEn edustamat järjestöt infograafeina!

Rajaa jäsenjärjestöjä:
0
Yhteistyöjäsen
09 Helsinki Human Rights säätiö edistää ihmisoikeuksien, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista sosiaalipalveluissa, terveyspalveluissa, nuorisotyössä, liikunnassa, urheilussa ja taiteessa. 
a
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Varsinainen jäsen
A-Kiltojen Liitto ry kehittää ja tukee paikallisten A-kiltojen päihteetöntä yhdistysmuotoista vapaaehtois- ja  vertaistukitoimintaa sekä edistää toipumiskulttuuria.
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Varsinainen jäsen
A-klinikkasäätiö kehittää päihde- ja mielenterveystyötä, harjoittaa tutkimusta, tarjoaa laajan valikoiman sähköisiä palveluita ja julkaisee päihdetyön erikoislehteä Tiimiä.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
ADHD-liitto on valtakunnallinen järjestö, joka edistää adhd-oireisten henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvointia.
Lapsi- ja perhetyön järjestöt, Varsinainen jäsen
Adoptioperheet ry tukee kaikkia adoptiopolkua kulkevia, olitpa sitten harkitsemassa adoptiota, adoptoitu tai hakemassa tukea perhe-elämän haasteisiin. 
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Aivoliitto on järjestö kaikille heille, joilla on kielellinen erityisvaikeus tai jotka ovat sairastaneet aivoverenkiertohäiriön.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Aivovammaliitto on aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää aivovammaisten henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto tarjoaa kattavasti toimintaa allergiaan, astmaan ja ihon sairauksiin liittyen.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
ALS-tutkimuksen tuki ry edistää ja tukee monitieteistä ALS-tutkimusta Suomessa, ylläpitää vertaistukifoorumia ALS-potilaille ja heidän läheisilleen.
Yhteistyöjäsen
Alvi ry tuottaa korkeatasoisia mielenterveysasiakkaiden palveluita ja pyrkii vastaamaan yhteiskunnan rakennemuutoksista johtuviin kuntoutumisen haasteisiin.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Yhteistyöjäsen
Yhdistys edistää ja kehittää kansanterveyttä valtakunnallisesti suomalaisen asahi-terveysliikunnan avulla.
Nuorisoalan järjestöt, Varsinainen jäsen
Vuonna 1990 perustetun Aseman Lapset ry:n toimintaideologiana on lasten ja nuorten terveen kasvun sekä nuorten ja aikuisten luontevan vuorovaikutuksen tukeminen.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Aspa-säätiö on vammaisjärjestöjen perustama valtakunnallinen asuntojen ja asumispalveluiden tuottaja ja kehittäjä.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Asumisterveysliitto AsTe ry:n toiminnan tavoitteena on olla ihmisten ensimmäisenä kontaktipintana asumisterveysongelman kohdatessa ja antaa mahdollisimman tarkoituksenmukaista neuvontaa ja tietoa asumisterveyshaittatilanteissa.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Autismiliitto ry edistää toiminnallaan autismikirjon monimuotoisuuden arvostusta ja yksilön ainutlaatuisuuden kunnioitusta.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Autismisäätiön toiminta koostuu monipuolisista asumiseen, työ- ja päivätoimintaan, ohjaus- ja valmennustoimintaan, terveydenhuollon vastaanottopalveluihin sekä kehittämis- ja tutkimustoimintaan liittyvistä palveluista.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Avainsäätiön tarkoituksena on edistää eri tavoin tukea tarvitsevien, kuten vammaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia järjestämällä kuntoutumista ja selviytymistä tukevia sosiaalipalveluja.
b
Lapsi- ja perhetyön järjestöt, Varsinainen jäsen
Barnavårdsföreningen är en allmännyttig organisation vars syfte är att verka för ett stärkt föräldraskap, en bättre barndom och ett barnvänligare samhälle.
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Yhteistyöjäsen
Tuotamme kuntoutus- ja työllistymispalveluita heikossa asemassa oleville.
c
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Tarjoaa tukea ja tietoa suolistosyöpäpotilaille ja heidän läheisilleen.
e
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Varsinainen jäsen
Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja.
Ikääntyneiden järjestöt, Varsinainen jäsen
Eläkeläiset ry tukee ja luo edellytyksiä vapaaehtoiselle eläkeläistoiminnalle, tuottaa erilaisia koulutus- ja kulttuuritapahtumia ja julkaisee Eläkeläinen-lehteä.
Ikääntyneiden järjestöt, Varsinainen jäsen
Järjestö valvoo ikäihmisten etuja sekä tarjoaa palveluja ja yhdessäolon mahdollisuuksia.
Ikääntyneiden järjestöt, Varsinainen jäsen
Eläkkeensaajien Keskusliittoon kuuluu noin 350 yhdistystä, joista valtaosa toimii yhden kunnan tai kunnanosan alueella.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Yhteistyöjäsen
Elämänlaatu ry parantaa vaikeassa elämäntilanteessa olevien ihmisten elämänlaatua yhteisöllisellä ja tavoitteellisella toiminnalla. Toimintamuotona ovat kuntouttava työtoiminta sekä talouden hallinnan ja sähköisen viranomaisasioinnin tuki.
Lapsi- ja perhetyön järjestöt, Varsinainen jäsen
Ensi- ja turvakotien liitto ry on valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä.
Ikääntyneiden järjestöt, Yhteistyöjäsen
ENTER ry on ikäihmisten tietotekniikkayhdistys, joka opastaa senioreita tietotekniikan käytössä.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Epilepsialiitto rakentaa välittävää yhteisöä, edistää arjen sujuvuutta ja hyödyntää tieteellisen epilepsiatutkimuksen tuloksia osaksi epilepsiaa sairastavan ihmisen arkielämää.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Erilaisten oppijoiden liitto ry (ruotsiksi Förbundet för all inlärning) on järjestö, joka pyrkii tukemaan luku- ja kirjoitushäiriöisiä sekä laajemminkin erilaisia oppijoita
Lapsi- ja perhetyön järjestöt, Varsinainen jäsen
Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry on vuonna 1983 perustettu valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka työ painottuu lastensuojelun jälkihuoltoon, maahanmuuttajataustaisten nuorten tukitoimintaan, ammatilliseen perhetyöhön sekä lastensuojelun vapaaehtoiseen ja ammatilliseen tukihenkilötyöhön.
Yhteistyöjäsen
Edistia tarjoaa koteja, tukea asumiseen ja elämänhallintaan sekä edistämme asiakkaidemme työllistymisen mahdollisuuksia ja osallisuutta yhteiskunnassa.
Yhteistyöjäsen
EJY on sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen yhteistyöelin, joka edistää kuntalaisten hyvinvointia.
Yhteistyöjäsen
Espoon kaupunki tarjoaa hoitoa, hoivaa, neuvontaa ja tukea elämän erilaisissa käänteissä.
Yhteistyöjäsen
Esteryn tehtävänä on tukea jäsenjärjestöjensä toimintaa, yhteistyötä ja vaikuttamismahdollisuuksia.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Yhdistyksen toiminta­-ajatuksena on edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali­- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen, edistää alalla toimivien keskinäistä vuorovaikutusta sekä kansalaisjärjestöjen ja julkishallinnon yhteistyötä.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
ETRA-liitto on terveyttä ja hyvinvointia edistävien järjestöjen liitto. ETRA -lyhenne tulee sanoista ”Elämäntavat ratkaisevat”. 
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Exit - pois prostituutiosta ry työskentelee seksuaalisen kaltoinkohtelun ja prostituution vähentämiseksi keskittymällä ennaltaehkäisyyn ja tiedottamis- ja vaikuttamistyöhön.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Exitus ry toimii vapaaehtoisen aktiivisen eutanasian sallivan lainsäädännön aikaansaamiseksi sekä myötävaikuttaa ja tukee kaikkia terveydenhuollon pyrkimyksiä järjestää Suomeen kattava kuolevien inhimillinen ja yhdenmukainen palliatiivinen hoito sekä saattohoito.
f
Lapsi- ja perhetyön järjestöt, Varsinainen jäsen
Familia ry edistää Suomessa asuvien kahden kulttuurin perheiden ja perheenjäsenten hyvinvointia ja parantaa elämänlaatua, lisätä tietoa kahden kulttuurin perheiden erityispiirteistä ja tarpeista yhteiskunnasta sekä tukea ja kehittää yhdenvertaisen monikulttuurisen suomalaisen yhteiskunnan rakenteita.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
FDUV on Suomessa asuvien ruotsinkielisten kehitysvammaisten henkilöiden etujärjestö.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Filha toimii hengityselinsairauksien asiantuntijoiden yhteistyöelimenä korostaen verkostotyöskentelyä, aloitetoimintaa ja kehittämishankkeita.
Yhteistyöjäsen
Finanssiala ry edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä sekä rahasto- ja rahoitusyhtiöitä ja arvopaperivälittäjiä.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Finlands svenska Marthaförbund r.f. är en rådgivningsorganisation och takorganisation för den svenska marthaverksamheten i Finland.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Finlands Svenska Socialförbund rf har sedan år 1928 fungerat som en intresseorganisation för personer som verkar inom socialvården - och i stor utsträckning inom hälsovården - i Finland.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Finnilco ry on vuonna 1980 perustettu valtakunnallinen järjestö avanne- ja vastaavasti leikatuille ja anaali-inkontinenssipotilaille.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
FMA - Funktionsrätt med ansvar rf strävar till att förverkliga jämlikhet och full delaktighet för funktionshindrade personer inom den svensk- och teckenspråkiga befolkningen i Finland.
Monialajärjestöt, Varsinainen jäsen
Folkhälsan arbetar för ett samhälle där hälsa och livskvalitet sätts i centrum.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
FSS verkar för att Finlands svenskspråkiga synskadade skall uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet.
Lapsi- ja perhetyön järjestöt, Varsinainen jäsen
Förbundet Hem och Skola är en centralorganisation för föräldraföreningar som verkar vid svenskspråkiga skolor och dagis i Finland.
g
Ikääntyneiden järjestöt, Varsinainen jäsen
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ikääntyneiden terveyttä, toimintakykyä ja sosiaalista hyvinvointia monialaisesti ravitsemuksen, liikunnan ja ryhmätoiminnan avulla sekä edistää moniammatillista yhteistyötä ikääntyneiden ravitsemukseen liittyvissä asioissa.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Yhdistyksen tarkoituksena on tiivistää ja mahdollistaa glaukoomapotilaiden paremman edunvalvonnan.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Globaali sosiaalityö ry ylläpitää sosiaalialan kehitystyötä ja kumppanuutta Suomessa ja maailmalla, sekä edistää globaalia solidaarisuutta ja oikeudenmukaisuutta.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Yhdistys tukee endometrioosia, adenomyoosia, PCOS:ää ja vulvodyniaa sairastavia ja heidän läheisiään sekä lisää tietoa sairaudesta yhteiskunnallisella tasolla ja kehittää hoitojärjestelmiä.
h
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Hämeen sosiaaliturvayhdistys ry edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä, aikaansaamaan moniäänistä keskustelua, ja painottaa kansalaisten äänen kuulemista.
Yhteistyöjäsen
Hannah ry on yleishyödyllinen yhdistys,jonka tarkoituksena on edistää mielenterveyttä, päihteettömyyttä, kuntoutumista ja integraatiota ympäröivään yhteisöön.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
HARSO ry tukee harvinaissairaiden potilasyhdistysten toiminnan jatkumista ja kehittymistä.
Monialajärjestöt, Varsinainen jäsen
Helsingin Diakonissalaitos tuottaa monipuolisia sosiaali-, terveys- ja koulutusalan palveluja ja on vaikeiden yhteiskunnallisten ongelmien asiantuntija.
Yhteistyöjäsen
Helsinki on Suomen pääkaupunki ja Helsingin seudun noin 1,44 miljoonaa asukasta ja 760 000 työpaikkaa käsittävän talousalueen keskus.
Yhteistyöjäsen
HelsinkiMissio on sosiaalialan järjestö, joka haastaa suomalaiset taistelemaan unohdettujen puolesta – yksinäisyyttä vastaan.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Hengityslaitepotilaat ry on vuonna 1956 perustettu elämää ylläpitävää hengityslaitetta käyttävien yhdysside ja oikeuksien valvoja.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Hengitysliitto on hengityssairaiden edunvalvoja sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäjä.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Hiv-säätiön ylläpitämän Hivpointin (ent. Hiv-tukikeskus) tarkoituksena on hiv-tartuntojen ennaltaehkäiseminen, tartunnan saaneiden, tartunnasta huolestuneiden ja heidän läheisten tukeminen sekä hiv-tartunnan saaneiden ihmis- ja perusoikeuksien edistäminen.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
HOPE – Yhdessä & Yhteisesti ry on suomalainen hyväntekeväisyysyhdistys, joka avustaa vähävaraisia lapsiperheitä sekä huostaanotettuja ja laitoksissa asuvia lapsia pääkaupunkiseudun lisäksi Lohjalla,[1] Tampereella, Lahdessa, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä, Turussa, Kouvolassa, Oulussa, Seinäjoella, Joensuussa sekä Riihimäellä.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Yhdistyksen tarkoituksena on synnynnäistä erityisherkkyyttä koskevan tiedon ja ymmärryksen lisääminen Suomessa.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Huoltoliitto ry on valtakunnallinen, yleishyödyllinen terveyttä ja hyvinvointia edistävä järjestö, joka kehittää erityisesti vaikeissa olosuhteissa elävien henkilöiden hyvinvointia ja itsenäistä suoriutumista tukevia palveluja tavoitteena yhteisön ja yksilön sosiaalinen turvallisuus, tasa-arvo ja hyvinvointi.
Yhteistyöjäsen
Hyria säätiö edistää työllistymistä ja ehkäisee syrjäytymistä tarjoamalla etsivää nuorisotyötä, ohjaamo-toimintaa, työpajatoimintaa, kuntouttavaa työtoimintaa ja työhönvalmennusta.
Yhteistyöjäsen
Hyvän mielen talo ry vahvistaa toiminnallaan ihmisten mielen hyvinvointia, ennaltaehkäisee mielenterveyden häiriöitä ja tukee toipumista.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Hyvinvointilomat järjestää tuettuja täysihoitolomia Raha-automaattiyhdistyksen avustuksella.
i
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
IBD ja muut suolistosairaudet ry edistää IBD:tä sairastavien sekä heidän läheistensä hyvinvointia ja elämänlaatua.
Ikääntyneiden järjestöt, Varsinainen jäsen
Ikäinstituutin säätiö toimii hyvän vanhenemisen puolesta edistämällä ikäihmisten toimintakykyisyyttä ja osallisuutta.
Lapsi- ja perhetyön järjestöt, Varsinainen jäsen
Imetyksen tuki ylläpitää ja kehittää luotettavaa ja laadukasta imetyksen vertaistukea, julkaisee Imetysuutisia-lehteä ja tarjoaa puitteet laktivismille.
Nuorisoalan järjestöt, Varsinainen jäsen
Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry ehkäisee syrjäytymistä edistämällä työpajatoiminnan ja sosiaalisen työllistämisen kehitystä Suomessa. Toiminnallaan yhdistys vahvistaa sekä työpajojen toimintaedellytyksiä että työpaja-ammattilaisten osaamista.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Edistämme ja kehitämme fyysisesti vammaisten ja toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää.
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Varsinainen jäsen
Olemme Irti Huumeista ry ja tarjoamme valtakunnallisia vertais- ja ammattitukipalveluita huumeongelmaisten läheisille sekä toipuville käyttäjille.
j
Yhteistyöjäsen
Vammaisperheyhdistys Jaatinen kokoaa vammaisten lasten ja nuorten perheitä jakamaan tukea, tietoa, ideoita ja iloa toistensa kanssa.
Yhteistyöjäsen
Joensuun sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä.
Yhteistyöjäsen
JHL on kokoava voima, joka toimii vahvimpana ammattiliittona työpaikoilla ja yhteiskunnassa.
Yhteistyöjäsen
Jyväskylä on vireä ja monimuotoinen koulutuksen, osaamisen, kulttuurin ja liikunnan keskus, kauniin luonnon ja arkkitehtuurin kaupunki.
k
Yhteistyöjäsen
Kakspy ry toimii mielenterveys- ja päihdetyön edistämiseksi yksilö- ja yhteisötasolla ja edesauttaa yksilöiden aktiivisen kansalaisuuden ja osallisuuden toteutumista.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Kansalaisareena on vapaaehtoistyön informaatio- ja kehittämiskeskus, joka edistää vapaaehtoista ja omaehtoista toimintaa, vertaisuutta ja yhteisöllisyyttä.
Ikääntyneiden järjestöt, Varsinainen jäsen
Kansallinen senioriliitto ry on valtakunnallinen eläkeläisjärjestö, jonka tarkoituksena on senioreiden sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Varsinainen jäsen
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
KÄPY ry:n toiminnan ydin on vertaistuen tarjoaminen perheille.
Yhteistyöjäsen
Säätiömme tarjoaa vammaisille suunnattua palveluasumista kodinomaisissa palvelutaloissa.
Lapsi- ja perhetyön järjestöt, Varsinainen jäsen
Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry on lastensuojelualan asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on vahvistaa ja puolustaa perheiden hyvinvointia ja tukea toimivia perhesuhteita.
Yhteistyöjäsen
Opinkirjon perustehtävä on tukea kouluja niiden kehittymisessä jäsentensä oppimista ja hyvinvointia synnyttäviksi oppimiskeskuksiksi.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Kehitysvammaisten Palvelusäätiön keskeisimmät toiminnat ovat vaikuttamistoiminta, lyhytaikaishoito, asuntojen hankinta ja rakennuttaminen sekä kehittämistoiminta.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Tukiliitto on valtakunnallinen jäsenyhdistystensä muodostama ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Teemme tutkimusta, koulutamme, kehitämme, viestimme, vaikutamme ja tuotamme materiaaleja, jotta vammaiset ihmiset pääsisivät samalle viivalle muiden kanssa ja pois marginaalista, osallistumaan täysivaltaisesti yhteiskunnan ja omien yhteisöjensä toimintaan.
Yhteistyöjäsen
Kehitysvammatuki 57 ry:n on kansalaisjärjestö, joka toimii kehitysvammaisten ihmisten, heidän perheidensä ja läheistensä edunvalvonta- ja tukiyhdistyksenä sekä edistää kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Keliakialiitto on valtakunnallinen potilasjärjestö, jonka tavoitteena on edistää keliakiaa ja ihokeliakiaa sairastavien sekä muiden gluteenitonta ruokavaliota tarvitsevien henkilöiden ja heidän läheistensä hyvinvointia.
Yhteistyöjäsen
Kerava on turvallinen ja mukava kaupunki, jossa pidetään huolta ihmisistä ja ympäristöstä.
Nuorisoalan järjestöt, Yhteistyöjäsen
Kesälukioseura kehittää nuorten opiskelua ja harrastustoimintaa koulun puitteiden ulkopuolella.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Edistää kuntalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa paikallisella alueella. Toimia toimeentuloturvan sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseksi ja sosiaalisten perusoikeuksien toteuttamiseksi. Tuoda esille sosiaali- ja terveysturvassa havaittuja epäkohtia ja tehdä esityksiä niiden poistamiseksi.
Monialajärjestöt, Yhteistyöjäsen
Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry on vahva ja yhteisöllinen eri yhteisöjen välistä vuoropuhelua edistävä, kuntalaisten osallisuutta ja hyvinvointia tukeva yhteistyöjärjestö sekä alueellinen yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnan innovaatiokeskus.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Kiipula on ammatillisen erityisopetuksen, aikuiskoulutuksen ja kuntoutuksen osaamiskeskus ja palvelujen tuottaja.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
KILPI – Suomen Kilpirauhas- ja lisäkilpirauhasliitto ry toimii valtakunnallisena kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestönä, joka edistää kilpirauhassairauksien tunnettavuutta, hoitoa ja tutkimusta sekä kilpirauhassairaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Kipukapina ry on vaikeista kroonisista kivuista kärsivien potilasjärjestö.
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Varsinainen jäsen
Kirkkopalvelut ry on seurakuntien ja kristillisten toimijoiden valtakunnallinen yhteistyö- ja palvelujärjestö, joka rakentaa oikeudenmukaista yhteiskuntaa, auttaa kirkkoa onnistumaan ja uudistumaan, kouluttaa ja valmentaa sekä välittää ihmisestä ja toimii hyvinvoinnin puolesta.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry:n toiminnan tavoitteena on edistää kohtuuhintaista vuokra- ja asumisoikeusasumista sekä kohtuuhintaisten asuntojen yleisiä ja yhteisiä tuotannollisia edellytyksiä.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
KokoA – Koulutetut kokemusasiantuntijat ry:n tavoitteena on kokemusasiantuntijatoiminnan kehittäminen.
Ikääntyneiden järjestöt, Varsinainen jäsen
Toiminnan tavoitteena on kansalaisten hyvinvoinnin tukeminen, osallistumismahdollisuuksien luominen, ikääntyneiden aktiivisuuden ja omatoimisuuden säilyminen.
Yhteistyöjäsen
Kotka on maakuntansa Kymenlaakson toiseksi suurin kaupunki.
Lapsi- ja perhetyön järjestöt, Varsinainen jäsen
Koulutus Elämään Säätiö toteuttaa 3-13 -vuotiaille lapsille ja nuorille suunnattua laaja-alaista terveyskasvatusohjelmaa, jonka keskeisiä osa-alueita ovat terveelliset elämäntavat ja ehkäisevä päihdetyö.
Yhteistyöjäsen
Kaupungin visio: vuonna 2020 Kouvola on elinvoimainen ja luonnollinen kasvukeskus, jossa on hyvä elää, yrittää ja tehdä työtä.
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Varsinainen jäsen
Vi strävar till att vara ett resurscentrum inom missbrukarvården och det drogförebyggande arbetet i Svenskfinland.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Kriminaalihuollon tukisäätiö on rangaistuksesta vapautuvien ja heidän läheistensä selviytymistä ja elämänhallintaa edistävä valtakunnallinen asiantuntija ja palveluntuottaja.
Ikääntyneiden järjestöt, Varsinainen jäsen
Kristillinen Eläkeliitto ry on vuonna 1976 perustettu valtakunnallinen eläkeläisjärjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on olla eläkeläisten ja ikääntyvien edunvalvojana sekä edistää heidän hyvinvointiaan ja sosiaalista turvallisuuttaan korostaen kristillistä elämänkatsomusta ja Jumalan sanaan perustuvan elämän kokonaisnäkemystä.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Yhteistyöjäsen
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry on riippumaton ja kaikille avoin kansalaisjärjestö, joka edistää kuluttajan oikeuksiin, talouteen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, elintarvikkeisiin ja ravitsemukseen sekä eettiseen kuluttamiseen liittyviä asioita toimien kuluttajien äänenä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Kuntoutussäätiö on voittoa tavoittelematon, valtakunnallinen, riippumaton kuntoutuksen asiantuntija ja kehittäjä.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Kuuloliitto vaikuttaa, tiedottaa, tutkii, edustaa jäsenyhdistystensä jäseniä sekä tuottaa kulttuuri-, loma- ja virkistyspalveluja. Liitto tavoittelee esteetöntä ja saavutettavaa yhteiskuntaa.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL ry) on kuurojen, huonokuuloisten ja kuulomonivammaisten lasten ja heidän perheidensä tueksi vuonna 1963 perustettu valtakunnallinen järjestö.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Kuurojen Liitto on viittomakielisten kuurojen etu-, asiantuntija- ja palvelujärjestö. Liitto valvoo ja edistää kaikenikäisten kuurojen yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumista ja toimii jäsenyhdistyksiensä kattojärjestönä.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Järjestämme monipuolista virkistys- ja työtoimintaa asukkaillemme. Toiminnan tavoitteena on tuoda asiakkaiden elämään sisältöä ja laatua toiminnallisen kuntoutumisen ja mielekkään tekemisen avulla.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Kymen-Karjalan sosiaali- ja terveysturva ry edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen.
l
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Tarkoituksena on tukea sisäkorvaistutteen (SI) saaneita lapsia ja heidän perheitään kautta koko Suomen.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry kehittää alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen sosiaali- ja terveyspolitiikan välistä yhteistyötä, tekee sosiaali- ja terveysalan selvityksiä ja aloitteita, harjoittaa alaan liittyvää viestintää sekä julkaisu-, kehittämis- ja tutkimustoimintaa sekä antaa neuvontaa.
Lapsi- ja perhetyön järjestöt, Varsinainen jäsen
Yhdistys toimii lapsettomien ja heidän läheistensä edunvalvojana sekä kasvattaa yhteiskunnan tietoa ja tietoisuutta lapsettomuudesta.
Lapsi- ja perhetyön järjestöt, Varsinainen jäsen
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja osallisuutta, kehittää ja palvella evankelis-luterilaisissa seurakunnissa toteutuvaa lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä, järjestää tavoitteiden mukaista toimintaa sekä vaikuttaa lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvän elämän edellytyksiin kirkossa ja yhteiskunnassa.
Lapsi- ja perhetyön järjestöt, Varsinainen jäsen
Lasten lomatoiminta eli tuttavallisemmin leiritoiminta on laadukasta ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä, jolla on positiivista vaikutusta niin perheen kuin leiriläisenkin hyvinvointiin.
Nuorisoalan järjestöt, Yhteistyöjäsen
Olemme valtakunnallinen lapsi- ja varhaisnuorisojärjestö, joka toimii ympäri Suomea järjestäen kaikille avointa kerho- ja leiritoimintaa.
Lapsi- ja perhetyön järjestöt, Varsinainen jäsen
Lastensuojelun Keskusliitto on vuonna 1937 perustettu keskusjärjestö, joka toimii aktiivisena vaikuttajana ja voimien yhdistäjänä lapsen oikeuksien asioissa kansallisella ja eurooppalaisella tasolla.
Yhteistyöjäsen
Laurea-ammattikorkeakoulu (engl. Laurea University of Applied Sciences) on monialainen ammattikorkeakoulu, joka toimii kuudella paikkakunnalla Uudellamaalla.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Leijonaemot ry on erityislasten vanhempien vertaistukijärjestö ja järjestää vertaistukitoimintaa erityislasten vanhemmille yli lasten diagnoosirajojen.
Lapsi- ja perhetyön järjestöt, Varsinainen jäsen
Järjestämme monipuolista leiritoimintaa kouluikäisille lapsille ja nuorille koulujen loma-aikoina.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Lihastautiliitto on valtakunnallinen vammaisjärjestö, jonka päämääränä on tukea lihassairaiden ihmisten oikeutta tasa-arvoiseen, monimuotoiseen ja hyvään elämään.
Yhteistyöjäsen
Liikuntatieteellinen Seura on liikuntatieteiden, liikuntakulttuurin ja liikuntapolitiikan aktiivinen seuraaja, arvioija, kehittäjä ja tiedonvälitykseen erikoistunut asiantuntija.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsenistön yhdyssiteenä, valvoa heidän oikeuksiaan ja työskennellä kasvuhäiriöiden aiheuttamien vammojen ja haittavaikutusten tutkimuksen, ehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen edistämiseksi.
m
Monialajärjestöt, Varsinainen jäsen
Maa- ja kotitalousnaiset on valtakunnallinen ruuan, maaseutumaiseman sekä yrityspalveluiden asiantuntijajärjestö sekä maaseutuhenkisten ihmisten suuri ja aktiivinen verkosto.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry järjestää tuettuja lomia STEA:n (ent. RAY) tuella lomakohteissa ympäri Suomea vuoden jokaisen viikon aikana.
Lapsi- ja perhetyön järjestöt, Varsinainen jäsen
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry (MLL, ruots. Mannerheims Barnskyddsförbund rf) on vuonna 1920 perustettu avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Maria Akatemia ry / Maria Akademi rf on valtakunnallinen, yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon ja sitoutumaton asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka toimii ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja kasvun osaamiskeskuksena.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Martat on kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia ja kotitalouden arvostusta.
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Varsinainen jäsen
Mielenterveyden keskusliitto on vuonna 1971 perustettu valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka valvoo ja ajaa mielenterveyspotilaiden ja -kuntoutujien sekä heidän läheistensä etuja yhteiskunnassa, toimii asiantuntijana heitä koskevissa kysymyksissä ja kehittää tarvittavia palveluja.
Omaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami on mielenterveyskuntoutujien omaisten ja -omaishoitajien valtakunnallinen edunvalvoja ja omaistyön asiantuntijaorganisaatio.
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Varsinainen jäsen
Etappi ry tukee mielenterveysongelmista toipuvia nuoria aikuisia. Toiminnassa korostuvat kokemusasiantuntijuus ja osallisuuden kehittäminen.
Yhteistyöjäsen
HELMI ry:n toiminnan tavoitteena on mielenterveyskuntoutujien yhteiskunnallisen aseman parantaminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy.
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Varsinainen jäsen
MIELI Suomen Mielenterveys ry:n perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy.
Ikääntyneiden järjestöt, Varsinainen jäsen
Vuonna 1965 perustettu Miina Sillanpään Säätiö on yleishyödyllinen yhteisö, joka järjestää, edistää ja tukee aikuisväestön kuntoutusta, vanhusten asumista ja muita vanhuspalveluja, kansanterveyttä vahvistavaa tutkimusta ja kehittämistä
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Moniheli on monikulttuurisuustoimijoiden yhteisöllisesti toimiva maanlaajuinen etujärjestö. 
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Monika-Naiset liitto ry on sosiaalialalla toimiva monikulttuurinen järjestö, joka kehittää ja tarjoaa erityispalveluja väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajataustaisille naisille ja -lapsille,
Lapsi- ja perhetyön järjestöt, Varsinainen jäsen
Mothers in Business (MiB) on urasuuntautuneiden äitien verkosto, joille työn ja perheen yhdistäminen on luonnollinen osa arkea.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Muistiliitto toimii sääntöjensä mukaisesti muistisairaiden ihmisten sekä heidän läheistensä kansanterveys-, potilas- ja edunvalvontajärjestönä.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Liitto tukee munuais- ja maksasairauksiin sairastuneiden ja elinsiirron saaneiden sekä heidän läheistensä hyvinvointia ja ajaa heidän oikeuksiaan.
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Varsinainen jäsen
Music Against Drugs ry on valtakunnallisesti lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia ja osallisuutta edistävä ehkäisevän päihdetyön järjestö.
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Varsinainen jäsen
Myllyhoitoyhdistys on valtakunnallinen yleishyödyllinen asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on päihde- sekä muihin haitallisiin riippuvuuksiin sairastuneiden ja heidän läheistensä auttaminen sekä myllyhoidollisen työotteen edistäminen.
n
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Naisten Linja Suomessa ry on rekisteröitynyt yhdistys, jonka toiminnan tarkoitus on vastustaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ylläpitäviä asenteita ja rakenteita yhteiskunnassa, poistaa tällainen väkivalta yhteiskunnallisella ja yksilötasolla sekä auttaa väkivallan kohteeksi joutuneita naisia ja muita osallisia.
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Varsinainen jäsen
Naistenkartano ry vahvistaa naisten arkipäivän elämänhallintaa sekä tukee positiivisen muutoksen saavuttamisessa turvallisen vertaisyhteisön tuella. Autamme naisia nimeämään haasteitaan, sanoittamaan tunteitaan sekä tunnistamaan voimavarojaan ja ottamaan ne käyttöön.
Yhteistyöjäsen
Näkemisen ja silmäterveyden toimiala (NÄE ry) on näkemiseen ja silmäterveyteen erikoistunut toimialajärjestö.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Näkövammaiset lapset ry:hyn on liittynyt noin 550 näkövammaisen lapsen perhettä.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Suomen näkövammaisyhdistysten kattojärjestö edistää sokeiden ja heikkonäköisten ihmisten oikeuksien toteutumista, tuottaa erityispalveluja ja toimii Suomessa asiantuntijana näkövammaisuuteen ja näkemiseen liittyvissä asioissa.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Tarkoituksenamme on tukea vakavan luonnehäiriön, erityisesti narsistisen persoonallisuushäiriön omaavan henkilön vaikutuspiiriin kuuluvien läheisten selviytymistä.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Nasy — Naiset Yhdessä ry järjestää naisille, pariskunnille ja perheille tuettuja lomia, jotka tarjoavat mahdollisuuden lepoon ja sekä fyysiseen että henkiseen virkistäytymiseen.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Neuroliitto on valtakunnallinen kansanterveysjärjestö, joka edustaa MS-tautia ja eteneviä harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavia sekä heidän läheisiään.
Nuorisoalan järjestöt, Varsinainen jäsen
Non Fighting Generation ry (NFG) on vuonna 1996 perustettu valtakunnallinen nuorisokasvatusjärjestö, joka on erikoistunut nuorten väkivaltaisuuden vähentämiseen arvo- ja väkivallattomuuskasvatuksen keinoin.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Yhdistys tarjoaa leskille ja heidän lapsilleen mahdollisuuden tavata samassa elämäntilanteessa olevia ja saada tukea suruun ja leskeyteen liittyvissä asioissa.
Nuorisoalan järjestöt, Varsinainen jäsen
Nuorisoasuntoliitto ry eli NAL on vuonna 1971 perustettu nuorten asumisen edunvalvoja ja 24 paikallisen nuorisoasuntoyhdistyksen keskusliitto.
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Varsinainen jäsen
Yeesi edistää nuorten mielenterveyttä nuorten omia voimavaroja vahvistamalla.
Nuorisoalan järjestöt, Varsinainen jäsen
Nuorten Palvelu ry:n ammattilaiset ja vapaaehtoiset ympäri Suomen kohtaavat nuoria netti- ja katupäivystyksessä, tukihenkilötoiminnassa, kaupallisissa ympäristöissä sekä erilaisissa tapahtumissa.
Nuorisoalan järjestöt, Varsinainen jäsen
Nuorisoalan järjestöt, Varsinainen jäsen
Nuorten Ystävät on yli 100-vuotias kansalaisjärjestö, joka on perustamisestaan lähtien tehnyt ennakkoluulottomasti työtä heikommassa asemassa olevien sekä apua tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden hyväksi.
Yhteistyöjäsen
Nurmijärven kunta tarjoaa kuntalaisten hyvinvointia tukevia palveluja. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti hyödyntäen ennakkoluulottomasti uusia ideoita ja ajatuksia.
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Varsinainen jäsen
Vi arbetar för en förbättrad trafikkultur och ökad trafiksäkerhet genom att befrämja nykterhet i trafiken. Fokus ligger på sänkning av promillegränsen för rattfylleri till 0,2 promille.
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Varsinainen jäsen
Toimintamme tarkoituksena ja missiona on opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn vahvistaminen.
o
Omaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Liiton toiminnan tarkoitus on omaishoitajien ja heidän läheistensä aseman parantaminen ja tukeminen sekä heitä tukevien toimintojen kehittäminen ja toteuttaminen.
Nuorisoalan järjestöt, Yhteistyöjäsen
Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry edistää opiskelijoiden liikuntakulttuuria ja hyvinvointia. Tavoitteena on, että opiskelijat liikkusivat terveytensä kannalta riittävästi.
Lapsi- ja perhetyön järjestöt, Varsinainen jäsen
Osallisuuden aika ry mahdollistaa lastensuojelun piirissä olevien lasten, nuorten ja ammattilaisten vaikuttavan vuoropuhelun ja tuottaa osallisuuden myötä ratkaisuja yksilöille ja yhteiskunnalle.
Yhteistyöjäsen
Hyvinvointipalvelut järjestää kaupunkilaisille lakien ja asetusten mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut ja vastaa sosiaalisten ongelmien ja niiden haittavaikutusten ehkäisemisestä Oulussa.
p
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Haluamme kannustaa mahdollisimman monia työikäisiä ja heidän perheitään hyvinvointitoimintamme pariin; Innostaa heitä arkiliikuntaan, muuttamaan elintapojaan pysyvästi terveellisemmiksi, jotta he jaksaisivat paremmin.
Yhteistyöjäsen
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. PAM neuvottelee palvelualoille työehtosopimukset ja valvoo jäsentensä etuja työpaikoilla.
Lapsi- ja perhetyön järjestöt, Varsinainen jäsen
Tavoitteemme on vahvistaa lapsiperheiden arjessa jaksamista.
Lapsi- ja perhetyön järjestöt, Varsinainen jäsen
Parisuhdekeskus Kataja auttaa Sinua voimaan hyvin tarjoamalla parisuhdetta vahvistavaa tietoa, toimintaa ja koulutusta.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Liitto tekee työtä Parkinsonin tautia, dystoniaa, Huntingtonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia sairastavien ja heidän omaistensa elämänlaadun parantamiseksi.
Lapsi- ja perhetyön järjestöt, Varsinainen jäsen
Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.
Lapsi- ja perhetyön järjestöt, Varsinainen jäsen
Perhehoitoliitto ry on valtakunnallinen perhehoidon asiantuntijajärjestö, joka vaikuttaa, viestii, neuvoo ja kouluttaa perhehoitoon liittyvissä asioissa ja tukee perhehoitajia, sijaisvanhempia ja perhehoidossa hoidettavia lapsia ja aikuisia.
Yhteistyöjäsen
Perhekuntoutuskeskus Lauste on yksityinen, voittoa tavoittelematon lastensuojelupalveluiden asiantuntija.
Lapsi- ja perhetyön järjestöt, Varsinainen jäsen
Pesäpuu ry on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka tehtävänä on lisätä lasten ja heidän läheistensä hyvinvointia lastensuojelussa. Visiomme on, että jokainen lapsi lastensuojelussa on turvassa, osallinen ja arvokas.
Lapsi- ja perhetyön järjestöt, Varsinainen jäsen
Yhdistyksen perustehtävä on edistää lasten hyvinvointia tarjoamalla lapsille mahdollisuuksia ja tukemalla vanhemmuutta.
Yhteistyöjäsen
Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus edistää väestön terveyttä erityisesti kansansairauksien ehkäisyn näkökulmasta.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry on vakaa ja kuuluva maakunnallinen vaikuttaja, kehittäjä ja yhdistäjä, jolla on syvät juuret ja rohkea katse.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry on sosiaali- ja terveysalan maakunnallinen toimija, joka parantaa heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten elämää.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Positiiviset ry on hiv-tartunnan saaneiden edunvalvontajärjestö, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja parantaa hiv-tartunnan saaneiden hyvinvointia.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Pro-tukipiste on asiantuntijajärjestö, joka edistää seksi- ja erotiikka-alalla toimivien ihmisten sekä ihmiskaupan uhrien osallisuutta ja oikeuksia.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Psoriasisliitto ajaa psoriasista sairastavien hyvää elämänlaatua ja oikeuksien toteutumista, kuten sairastavien oikea-aikaisen, vaikuttavan hoidon ja kuntoutuksen saatavuutta.
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Varsinainen jäsen
Psykosociala förbundet är en ideell, riksomfattande och svenskspråkig sakkunnigorganisation inom området psykisk hälsa i Finland.
Yhteistyöjäsen
Puustellin Tuki ry ylläpitää ja kehittää osatyökykyisten mahdollisuuksia tehdä työtä ja hankkia toimeentuloa.
r
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Raiskauskriisikeskus Tukinainen antaa tukea, apua ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille, heidän läheisilleen ja uhrien parissa työskenteleville.
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Varsinainen jäsen
Järjestö keskittyy ehkäisevään päihdetyöhön korostaen yksilöiden, perheiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan vastuullisuutta päihdeasioissa sekä opastaa ihmisiä terveisiin elämäntapoihin.
Yhteistyöjäsen
Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Ravitsemusterapeuttien yhdistys (RTY) on monialaisen jäsenistönsä palvelu- ja koulutusjärjestö, joka toimii yliopistokoulutetut ravitsemusasiantuntijat kokoavana verkostona ja edistää jäsentensä ammatillisia etuja.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry on potilasjärjestö, joka tarjoaa vertaistukea eri muodoissa rintasyöpään sairastuneille. Yhdistyksen tavoitteena on potilaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen elämänlaadun paraneminen jakamalla tietoa rintasyövästä ja sen hoidosta.
s
Yhteistyöjäsen
SaimaanVirta ry toimii yksityisenä sosiaalipalveluiden tuottajana sekä kuntouttavan työtoiminnan palvelusetelituottajana Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri EKSOTELLE.
Lapsi- ja perhetyön järjestöt, Varsinainen jäsen
Sairaalaklovnit tukee lapsia ja perheitä sekä parantaa potilaskokemusta elävän lastenkulttuurin ja vuorovaikutuksellisten kohtaamisten avulla.
Monialajärjestöt, Varsinainen jäsen
Folkhälsan arbetar för ett samhälle där hälsa och livskvalitet sätts i centrum.
Monialajärjestöt, Varsinainen jäsen
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa, ylläpitää ja edistää saamelaisten asemaa ja oikeuksia alkuperäiskansana sosiaali- ja terveysalalla sekä hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Förbundets syfte är att främja och förverkliga jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning och deras närstående inom den svenskspråkiga befolkningen i Finland.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Satakunnan Sosiaaliturvayhdistys edistää kansalaisten hyvinvointiin tähtäävää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa erityisesti aluenäkökohdat huomioon ottaen.
Lapsi- ja perhetyön järjestöt, Varsinainen jäsen
Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä mukaan toimia sateenkaariperheiden lasten, vanhempien ja perhettä suunnittelevien kontaktifoorumina, tukiryhmänä, oikeuksien puolustajana, palveluiden kehittäjänä, tiedontuottajana ja -välittäjänä sekä edunvalvojana.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Savas-Säätiö sr (Savas) on tukea tarvitsevien henkilöiden, lähinnä kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden sekä mielenterveyskuntoutujien asumisen ja päiväaikaisen toiminnan osaaja, tuottaja ja palvelujen kehittäjä.
Yhteistyöjäsen
Seinäjoen kaupunki on kasvun sekä kunta- ja palvelurakenteellisten uudistusten johdosta kansallisesti merkittävä kuntapalvelujen järjestäjä ja tuottaja. Seinäjoki on keskeinen palveluiden järjestäjä koko Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Selkäliiton toiminnan tarkoituksena on selkäsairauksien ennaltaehkäisy sekä selkäsairaiden hoidon, kuntoutuksen ja elämänlaadun parantaminen yhdessä selkäyhdistysten ja muiden samoja tavoitteita toteuttavien yhteistyökumppaneiden kanssa.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Valtakunnallinen Seta tekee ihmisoikeustyön ohella koulutustoimintaa, nuorisotyötä sekä tukee jäsenjärjestöjen toimintaa.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Toimintaamme kuuluvat monimuotoiset palvelut kuten neuvonta, terapia, konsultointi ja kouluttaminen seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden aihepiireissä.
Yhteistyöjäsen
Olemme yleishyödyllinen tamperelaisten kansalaisjärjestöjen perustama yhteisö, joka käyttää voimavaransa asiakkaidensa tavoitteiden toteutumisen tukemiseen ja yhteistyöhön julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa ihmisten parhaaksi.
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Varsinainen jäsen
Liiton ja sen noin sadan, ympäri Suomea toimivan jäsenyhteisön erityisosaamista ovat päihde- ja pelihaitat, riippuvuudet, mielenterveysongelmat, pitkäaikaisasunnottomuus sekä sosiaalinen työllistäminen.
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Varsinainen jäsen
Sininauhasäätiö tarjoaa palveluiden ulkopuolelle joutuneelle kodin ja tuen sekä puolustaa hänen oikeuksiaan ja ihmisarvoaan.
Ikääntyneiden järjestöt, Varsinainen jäsen
Yhteisömme perimmäinen tarkoitus on aikaansaada välittämisen kansanliike, jossa ihmiset kohtaavat toisiaan ihmisinä yli sukupolvien. Toimintamme perustana ovat pop up -tyyppiset tapahtumat, Välittämisen keikat, jotka voivat olla mitä tahansa lettukesteistä ulkoiluretkiin ja leffailtapäivistä neulontatreffeihin.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Solaris-lomat järjestää laadukkaita täysihoitolomia kotimaassa perheille ja aikuisille, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta lomaan kodin ulkopuolella.
Lapsi- ja perhetyön järjestöt, Varsinainen jäsen
SOS-Lapsikylä on lastensuojelun ja lapsiperheiden varhaisen tuen asiantuntija ja palvelujärjestelmän uudistaja.
Yhteistyöjäsen
Ammattijärjestö Talentia vaikuttaa, jotta sen jäsenistöllä on edellytykset tehdä työnsä hyvin, työssä jaksetaan, työn merkitys ymmärretään ja siitä maksetaan oikeudenmukaista palkkaa.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Sosped säätiö tekee sosiaalipedagogista hanke- ja kehittämistoimintaa, sekä ylläpitää kouluttaja- ja työohjaajayhteisöä.
Yhteistyöjäsen
Sovatek-säätiö on psykososiaalisen kuntoutuksen asiantuntija- ja yhteistoimintaorganisaatio joka keskittyy päihde- ja mielenterveyshaittojen ehkäisyyn ja hoitoon sekä työllistymisen edistämiseen.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
SoveLin toiminnan tavoitteena on, että pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuudet terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan, soveltavaan liikuntaan sekä aktiiviseen elämäntapaan paranevat.
Yhteistyöjäsen
Suoja-Pirtti ry tuottaa ja kehittää kuntouttavia asumispalveluja päihdeongelmaisille henkilöille.
Nuorisoalan järjestöt, Varsinainen jäsen
Yhdistys tukee opiskelijoita heitä koskevissa oikeudellisissa kysymyksissä, järjestää paikallista koulutusta sekä toimii valtakunnallisena ammattiin opiskelevien edunvalvojana ja asiantuntijana.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Suomen änkytysyhdistys ry edistää änkyttäjien keskinäistä yhteydenpitoa, helpottamaa änkyttävien ihmisten elämää ja toimii heidän edunvalvojanaan. Yhdistys tukee änkyttävien henkilöiden perhettä ja omaisia sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.
Yhteistyöjäsen
Suomen Apteekkariliitto kehittää ammatillisesti ja eettisesti korkeatasoista apteekkitoimintaa osana terveydenhuoltoa ja tuottaa jäsenilleen apteekkiliikkeen harjoittamista tukevia palveluita.
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Varsinainen jäsen
Edistämme tupakkatuotteiden käytön loppumista sekä päihteettömyyttä ja parannamme siten väestön terveyttä ja hyvinvointia.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Tavoite on taata vammaisille yhdenvertainen kohtelu ja vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan ihmisoikeuksiin ja perusvapauksiin.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Diabetesliitto on diabetesyhdistysten muodostama kansalaisjärjestö, joka antaa suoraa tukea diabeetikoille ja läheisille diabeteksen kanssa elämisessä ja edistää diabeetikoiden elämänlaatua.
Yhteistyöjäsen
Liiton tarkoituksena on fysioterapeuttien ammatillinen ja taloudellinen edunvalvonta sekä fysioterapian aseman edistäminen.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Yhdistyksen toimii gynekologiseen syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä valtakunnallisena edunvalvontajärjestönä ja yhdistyksen tavoitteena on parantaa gynekologisten syöpäpotilaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista elämänlaatua ja kehittää gynekologisten syöpäpotilaiden kuntoutusta.
Yhteistyöjäsen
Hammaslääkäriliitto tekee työtä koko ammattikunnan ja suunterveyden hyväksi. Valvoo jäsentensä etuja työmarkkinoilla, vaikuttaa suun terveydenhuollon asioihin ja edistää väestön suunterveyttä.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Kinestetiikkayhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää kinestetiikan käyttöä ja tunnettavuutta sosiaali- ja terveydenhuollon alalla ja täten edistää asiakkaiden, työntekijöiden ja palveluntuottajien hyvinvointia.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Suomen Kipu ry on valtakunnallinen, vuodesta 1992 toiminut voittoa tavoittelematon kipupotilaiden, heidän läheistensä, hoitohenkilökunnan sekä kipuasioista kiinnostuneiden etu- ja yhteistyöjärjestö.
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Varsinainen jäsen
Suomen Klubitalot ry tukee suomalaisten mielenterveyskuntoutujien Klubitalojen toimintaa ja edistää mielenterveyskuntoutujien sosiaalista asemaa yhteiskunnassa.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Yhteistyöjäsen
Suomen kuulo- ja tukikoirat ry auttaa terveydellisen tilansa vuoksi kuulo- tai tukikoirasta hyötyviä henkilöitä kouluttamaan koirastaan ammattikouluttajan avulla itselleen henkilökohtainen hyötykoira.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Suomen Kuurosokeat ry valvoo kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten oikeuksia, tuottaa heille palveluita, toimii kuurosokeusalan asiantuntijana ja järjestää yhteistä toimintaa.
Yhteistyöjäsen
Suomen Kylät ry on kylä- ja kaupunginosatoimintaa, Leader-työtä ja muuta paikallista kehittämistä edistävien järjestöjen kaksikielinen valtakunnallinen yhdistys.
Yhteistyöjäsen
Suomen Lastenhoitoalan Liitto SLaL ry on koulutettujen lastenhoitoalan ammattilaisten ja alan opiskelijoiden yhteinen järjestö. Teemme parempaa arkea lastenhoidon ammattilaisille.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ja edistää lihavuusleikattujen ja lihavuusleikkausta tarvitsevien etuja.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Suomen Luustoliitto on kansanterveys- ja potilasjärjestö, joka yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa edistää kansalaisten luustoterveyttä ja hyvinvointia.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Meniere-liitto tarjoaa menierikoille ja heidän läheisilleen vertaistukea ja tietoa sairaudesta.
Monialajärjestöt, Varsinainen jäsen
Suomen Merimieskirkko ry:n sääntöjen mukaan toiminnan tarkoituksena on yhteistyössä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa ja sen tunnustuksen mukaisesti tehdä kristillistä, sosiaalista, kulttuurillista ja diakonista työtä merenkulkijoiden, ulkomailla olevien ja olleiden suomalaisten parissa ja toteuttaa kansainvälistä kristillistä työtä Suomen satamissa.
Pelastusalan vapaaehtoisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Suomen Meripelastusseura on valtakunnallinen vapaaehtoisten meri- ja järvipelastusyhdistysten keskusjärjestö. Pelastamme ja avustamme merihätään joutuneita ihmisiä merialueilla ja sisävesillä.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Suomen Migreeniyhdistys tukee ja ohjaa päänsärkyjä sairastavia ja tekee yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Varsinainen jäsen
Suomen Moniääniset edistää ääniä kuulevien ihmisten hyvinvointia heitä tukemalla, yhdistämällä ja aktivoimalla.
Lapsi- ja perhetyön järjestöt, Varsinainen jäsen
Suomen Monikkoperheet ry on kaksosten, kolmosten ja nelosten perheiden valtakunnallinen järjestö. Se on kattojärjestö alueellisille monikkoperheyhdistyksille.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Suomen muistiasiantuntijat ry:n tarkoituksena on edistää muistisairaiden ihmisten hyvinvoinnin ja palvelujärjestelmien kehittymistä, tukea muistisairaiden ihmisten hyvinvoinnista huolehtivia henkilöitä ja yhteisöjä edistämään muistisairaiden ihmisten hyvinvointia, edistää näiden yhteistyötä ja alan yleisiä toimintaedellytyksiä sekä huolehtia muistisairaiden ihmisten yhdenvertaisista oikeuksista.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Suomen musiikkiterapiayhdistys on perustettu 1973 edistämään suomalaisen musiikkiterapian asemaa ja lisäämään tietoa alasta.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Yhdistyksen tarkoituksena on nivelongelmaisten ihmisten sosiaaliturvan, hoidon, kuntoutuksen, muiden palveluiden ja elinolojen edistäminen ja kehittäminen sekä tiedon jakaminen näistä aiheista.
Yhteistyöjäsen
Tavoitteena on luoda ja pitää NNKY kaikille naisille avoimena tulevaisuuteen katsovana vaikutusvaltaisena ja oikeudenmukaisena toimijana, joka edistää sosiaalista, taloudellista ja ympäristön hyvinvointia.
Yhteistyöjäsen
Suomen nuorisokeskukset edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia tukemalla ja ohjaamalla heidän kasvuaan ja tarjoamalla luonnonläheisen, monipuolisen, toiminnallisen ja turvallisen ympäristön sekä myönteisen ilmapiirin elämykselliseen yhdessäoloon ja osallisuuteen.
Nuorisoalan järjestöt, Varsinainen jäsen
SAMOK muuttaa amk-opiskelijoiden näkemykset politiikaksi.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Pakolaisapu pyrkii edistämään maahanmuuttajien kotoutumista ja osallistumista suomalaiseen arkeen ratkomalla naapurustossa syntyneitä ristiriitatilanteita ja auttamalla maahanmuuttajia käsittelemään omaan elämään liittyviä kysymyksiä vertaisryhmissä.
Pelastusalan vapaaehtoisjärjestöt, Varsinainen jäsen
SPEK edistää yhteistyössä jäsentensä kanssa ihmisten ja yhteisöjen turvallisuutta sekä turvallisuusalan vapaaehtoisten toimintaedellytyksiä.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Suomen Polioliitto ry pyrkii varmistamaan poliovammaisille terveydenhuollossa asiantuntevan hoidon, kuntoutuksen, kehittämään sosiaaliturvaan liittyviä asioita, lisäämään polio- ja polionmyöhäisoire-yhtymätietoutta sekä tukemaan poliovammaisten mahdollisuutta osallistua aktiiviseen järjestötoimintaan kaikilla tavoin.
Yhteistyöjäsen
Suomen Psykologinen Instituutti tarjoaa laadukasta ja helposti hyödynnettävää tietoa yritysten avainhenkilöille. Koulutuksemme pohjana on pitkä kokemus soveltavan psykologian keinoista yritysten arjen helpottamisessa.
Monialajärjestöt, Varsinainen jäsen
Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Suomen Reumaliitto on tietoa, vertaistukea ja toimintaa tarjoava valtakunnallinen yhteisö kymmenille tuhansille reuma- ja muita tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastaville.
Yhteistyöjäsen
Suomen Röntgenhoitajaliitto ry. - Finlands Röntgenskötarförbund rf. on röntgenhoitajatutkinnon suorittaneita tai vastaavan radiografisen alan koulutuksen saaneita henkilöitä yhdistävä järjestö, jonka tarkoituksena on röntgenhoitajan ammatin kehittäminen ja pyrkimyksenä lisätä röntgenhoitajien ammattitietoa ja -taitoa.
Yhteistyöjäsen
Sairaanhoitajaliitto on sairaanhoitajien oma järjestö, joka tekee sairaanhoitajan työn arvoa näkyväksi. Tehtävämme on kehittää hoitotyötä, antaa ammatillista tukea ja edistää sairaanhoitajien asemaa asiantuntijoina.
Monialajärjestöt, Varsinainen jäsen
Setlementtiliiton perustehtävä on edistää setlementtiarvojen mukaista toimintaa, tukea paikallisia setlementtejä asiantuntijapalveluilla sekä koordinoida valtakunnallisia hankkeita.
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Varsinainen jäsen
Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliiton tarkoitus on sosiaalipsykiatrisen kuntoutustyön tunnetuksi tekeminen, kehittäminen, tiedottamisen edistäminen ja jäsenten edunvalvonta.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Sydänliittoon kuuluu noin 75 tuhatta henkilöjäsentä, 16 sydänpiiriä, 226 sydänyhdistystä sekä kolme valtakunnallisesti toimivaa jäsenjärjestöä. Elinvoimainen sydänyhteisö edistää sydänterveyttä, näkyy, kuuluu ja vaikuttaa.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Yhdistyksen tavoitteena on turvata syöpäpotilaille sekä heidän läheisilleen paras mahdollinen tuki hoidon ja kuntoutumisen aikana sekä vähentää syöpäsairauksista aiheutuvia haittoja yhteiskunnassa.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Suomen Syöpäyhdistys on yksi Suomen suurimmista potilas- ja kansanterveysjärjestöistä sekä valtakunnallinen asiantuntijajärjestö.
Yhteistyöjäsen
Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf, on ainoa ammattijärjestö, jonka keskeisimpänä tavoitteena on edistää terveydenhoitajien ja audionomien koulutuksellista ja ammatillista kehittymistä ja edunvalvontaa.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Suomen Tourette- ja OCD-yhdistys toimii Tourettea ja OCD:ta sairastavien henkilöiden, heidän perheidensä ja muiden asiasta kiinnostuneiden yhdyssiteenä.
Yhteistyöjäsen
Suomen Työterveyshoitajaliitto on perustettu vuonna 1948 ja sen ydintehtävänä on toimia keskeisten verkostojen avulla työterveyshoitajien edunvalvojana, edistäen työterveyshoitajien asemaa, koulutusta, osaamista ja työoloja.
Yhteistyöjäsen
SUH:n missio on uimataidon ja muun vesiturvallisuuden edistäminen niin, että jokainen suomalainen osaa uida ja pelastaa veden varaan joutuneen, eikä kukaan huku uimataidon puutteen johdosta.
Lapsi- ja perhetyön järjestöt, Varsinainen jäsen
Suplin päämääränä on tarjota tukea, neuvontaa ja koulutusta uusperhetematiikkaan liittyvissä asioissa.
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Varsinainen jäsen
Valkonauhatyön tavoitteena on vahvistaa yhteiskunnallista tasa-arvoa, tukea ihmisiä erilaisissa ongelmatilanteissa ja kutsua toimintaan päihteettömyyden puolesta.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Vamlas nostaa vammaisten lasten ja heidän perheidensä ääntä esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä lisää tietoa heidän asemastaan ja oikeuksistaan. Vamlas tekee myös yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, jotta vammaisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen tarkoitetut palvelut olisivat paremmin saavutettavissa ja paremmin kohdennettuja.
Lapsi- ja perhetyön järjestöt, Varsinainen jäsen
Suomen Vanhempainliitto on varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten yhteydessä toimivien vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö. Liitto tukee vanhemmuutta ja sen arvostusta. Toimimme yhdessä lasten hyväksi, jokaisen ja kaikkien.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Yhteistyöjäsen
Suomessa asuvien venäjänkielisten maahanmuuttajien terveyden- ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen, kotouttamisen edistäminen, tietoisuuden lisääminen Suomalaisesta yhteiskunnasta, Sote-järjestöistä, demokratiasta ja osallisuudesta.
Nuorisoalan järjestöt, Varsinainen jäsen
SYL:n keskeisimmät tavoitteet ovat opiskelijoiden sosiaalisen aseman ja opiskelumahdollisuuksien parantaminen.
Nuorisoalan järjestöt, Varsinainen jäsen
YMCA tuottaa laadukasta, luotettavaa ja osallistavaa toimintaa lapsille, nuorille ja jäsenjärjestöjen jäsenille.
Omaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Surunauha ry on valtakunnallinen vertaistukijärjestö, joka tukee läheisensä itsemurhan kautta menettäneitä ja lisää avoimuutta puhua itsemurhista.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Förbundets syfte är att utgöra en förbindelse mellan svenska lokalföreningar för hörselskadade i Finland och arbeta för de svenskspråkiga hörselskadades intressen.
Ikääntyneiden järjestöt, Varsinainen jäsen
Svenska pensionärsförbundet styr med full fart in i framtiden. Det vindfyllda seglet i förbundets nya märke symboliserar den framtidstro vi äldre kan och vill stå för.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Svenska semesterförbundet i Finland r.f är en serviceorganisation vars målsättning är att erbjuda den svenskspråkiga befolkningen semestertjänster på sitt modersmål med medel från Penningautomatföreningen (RAY).
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Sylva tukee syöpää sairastavia lapsia ja nuoria sekä heidän läheisiään.
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Varsinainen jäsen
Liiton tarkoituksena on edistää edusta­mien­sa ryhmien hyvin­vointia vai­kuttamalla syömishäiriöiden tunnet­tuu­teen sekä hoidon ja kuntou­tuksen ke­hit­ty­miseen. Tavoitteena on tuoda syö­mis­häi­riöt esiin marginaalista.
t
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Edistää elämänlaatua ja hyvinvointia taiteen keinoin.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Säätiön tarkoituksena on tukea kansalaisten velkaongelmien ehkäisyä ja niiden ratkaisemiseen tähtääviä toimintoja. Säätiö tukee erityisesti taloudellisesti haavoittuvassa elämäntilanteessa olevien henkilöiden, kuten laitoksissa olleiden tai sairaudesta tai muusta syystä taloudelliseen ahdinkoon joutuneiden, itsenäistä selviytymistä.
Yhteistyöjäsen
Teemme yhdessä Suomen parasta ja houkuttelevinta, pohjoismaista suurkaupunkia. Meillä on näköaloja tulevaisuuteen, uuden sukupolven toimivaan, kauniiseen ja kansainväliseen kulttuurikaupunkiin.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Tärkeimpiä toiminta-alueita ovat lainvalmistelutyön seuranta ja siihen vaikuttaminen, vammaisten edunvalvontaa tukeva tiedottaminen, koulutus, valmennus ja opastus, paikallisyhdistysten toiminnan tukeminen sekä vertaistuki-, lomailu- ja virkistysmahdollisuuksien tarjoaminen vammaisille.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
TATU ry:n toiminnan keskeisenä lähtökohtana on tukea eri tavoin tapaturmaisesti vammautuneita ja pitkäaikaissairaita lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Terve Paino ry:n tavoitteena on vähentää ylipainoa Suomessa, jotta suomalaiset voisivat elää terveempinä.
Yhteistyöjäsen
Terveyskeskushammaslääkäriyhdistys (TKHLY) ry toimii kaikkien terveyden edistämisestä ja suun terveydenhoidosta kiinnostuneiden hammaslääkäreiden yhdyssiteenä.
Yhteistyöjäsen
Tukenasi ry:ssä arvostamme tavallisten ihmisten elämänkokemusta ja osaamista. Työskentelemme nuorten aikuisten ja yli 60 -vuotiaiden tukemiseksi.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry toimii jäsenyhteisöjensä valtakunnallisena yhteistyöelimenä, joka luo edellytyksiä tuki- ja liikuntaelinten (tule) terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi sekä tule-sairauksien ja niistä aiheutuvien ongelmien vähentämiseksi.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Yhdistyksen tarkoituksena on perustamisestaan lähtien ollut rintasyövän varhaistoteamisen edistäminen, jossa rintojen omatarkkailulla on tärkeä rooli.
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Varsinainen jäsen
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää maailmaa, jossa kenenkään ei tarvitse olla yksin ilmastonmuutokseen liittyvien tunteiden ja ajatusten kanssa.
Ikääntyneiden järjestöt, Varsinainen jäsen
Suvanto ry:n toiminnan tarkoituksena on ikääntyneiden henkilöiden luottamuksellisissa suhteissa tapahtuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan ehkäiseminen. Yhdistys palvelee sekä tiedottaa.
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Yhteistyöjäsen
Työterapinen yhdistys on tukiasumispalveluja tuottava yhdistys, joka tukee asumisessaan hankaluuksiin joutuneita mielenterveys- ja päihdekuntoutujia.
Työllisyyden edistäminen ja työttömien järjestöt, Varsinainen jäsen
Tatsi eli Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry on työttömien edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Järjestämme tukitoimintaa ja koulutusta työttömille ja työttömille nuorille. Julkaisemme työttömille suunnattua TATSI-lehteä.
Työllisyyden edistäminen ja työttömien järjestöt, Varsinainen jäsen
Työttömien Keskusjärjestö ry on työttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien edunvalvontajärjestö. Työttömien Keskusjärjestö ry:n tavoite on työttömyyden vähentäminen ja poistaminen Suomesta, työttömien toimeentulon parantaminen, henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottaminen sekä yhdenvertainen kansalaisuus.
u
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
UKK-instituutin tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja toimintakykyä vähentämällä liikkumattomuutta, liikuntavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia sekä lisäämällä terveysliikuntaa.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Uniliiton tarkoituksena on toimia potilasjärjestöjä yhteen liittävänä keskusjärjestönä. Se ajaa ja valvoo nukkumiseen liittyvistä häiriöistä kärsivien henkilöiden etua sekä pyrkii edistämään jäsentensä ja heidän läheistensä elämänlaatua.
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Varsinainen jäsen
USM:s främsta uppgift är att tillhandahålla olika former av stödtjänster inom missbrukarvården i Svenskfinland.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Sosiaalipolitiikan alalla kunnissa, järjestöissä ja oppilaitoksissa työskenteleviä ammattilaisia ja luottamushenkilöitä yhdistävänä linkkinä Uudenmaan Sosiaaliturvayhdistys tarjoaa foorumin käydä keskustelua ja tarttua sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmiin ja haasteisiin nostamalla epäkohtia esille sekä toimimalla vaikuttajana.
Yhteistyöjäsen
Tehtävänämme on edistää vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden yhteiskunnassa selviytymistä tuottamalla monipuolisia ja laadukkaita asumis-, työ- ja päivätoimintapalveluja sekä työllistymistä tukevia palveluja.
v
Monialajärjestöt, Varsinainen jäsen
Väestöliitto on valtakunnallinen hyvinvointialan järjestö ja ihmisoikeustoimija. Se on ihmissuhdetaitojen kehittäjä, kumppanuusverkostojen risteysasema sekä luova vaikuttaja.
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Varsinainen jäsen
Vva ry toimii kolmannella sektorilla asunnottomien edunvalvojana vaikuttaen yksilötasolla kunkin asunnottoman tilanteeseen sekä yhteiskunnallisella tasolla lainsäädäntöön.
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Varsinainen jäsen
Vak ry toimii riippuvuusongelmaisten hyväksi vahvistaen yhteistä hyvinvointia ja tarjoamalla päihderiippuvaisille turvallisen ja elämänmuutosta edistävän kuntoutusyhteisön.
Työllisyyden edistäminen ja työttömien järjestöt, Varsinainen jäsen
Valo-Valmennusyhdistys työskentelee osaamisen, työllisyyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Vamlas nostaa vammaisten lasten ja heidän perheidensä ääntä esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä lisää tietoa heidän asemastaan ja oikeuksistaan. Vamlas tekee myös yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, jotta vammaisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen tarkoitetut palvelut olisivat paremmin saavutettavissa ja paremmin kohdennettuja.
Ikääntyneiden järjestöt, Varsinainen jäsen
Edistämme hyvää ikäpolitiikkaa, moniäänistä kansalaisyhteiskuntaa ja tasapuolisia palveluja. Toimimme yleishyödyllisenä järjestönä yhteistyössä jäsenyhteisöjen palveluja. Toimimme yleishyödyllisenä järjestönä yhteistyössä jäsenyhteisöjen ja muiden sidosryhmien kanssa.
Ikääntyneiden järjestöt, Varsinainen jäsen
Sääntöjensä mukaisesti Vanhustyön keskusliiton tarkoituksena on valtakunnallisena keskusjärjestönä edistää vanhusten ja ikääntyvien hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. Toimintansa keskusliitto perustaa tälle aatteelliselle lähtökohdalle, joka näkyy eri tavoin myös kaikkien keskusliiton jäsenyhteisöjen toiminnassa.
Yhteistyöjäsen
Vakavarainen Vantaa on kansainvälinen kestävän kasvun keskus, jossa kaupunkia ja palvelujen laatua kehitetään yhdessä asukkaiden kanssa. Vantaa on asukkaille turvallinen kotikaupunki, yrityksille Suomen paras kumppani ja työntekijöille maan parhaiten johdettu kaupunki.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Yhteistyöjäsen
Varissuon työ ja toiminta VT ry:n tarkoituksena on parantaa turkulaisten pitkäaikaistyöttömien ja työttömänä eläköityneiden elämänlaatua.
Yhteistyöjäsen
Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry on lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa työtä tekevien järjestöjen alueellinen asiantuntija- ja yhteistyöjärjestö.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Yhteistyöjäsen
Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden osallisuuden lisääminen, jäsenyhdistysten toimintaedellytysten tukeminen, alueellinen toiminta ja vaikuttamistoiminta.
Sairaus- ja vammaisjärjestöt, Varsinainen jäsen
Yhdistävä yhteistyön rakentaja ja verkostojen kokoaja, kehittävä edelläkävijä, luovasti rohkea tiedon ja käytännön asiantunteva soveltaja.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Liiton tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää jäseniensä osaamista ja toimii hyvää vuokratapaa edistävänä neuvontajärjestönä ja toimia asunto-oloja ja asumiskulttuuria koskevissa asioissa jäsentensä edunvalvojana.
y
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Y-Säätiö-konserni tarjoaa vuokra-asuntoja yli 50 kaupungissa tai kunnassa ihmisille, joiden on vaikea löytää asuntoa. Niitä hankitaan lisää ostamalla yksittäisiä huoneistoja asunto-osakeyhtiöistä ja rakennuttamalla vuokrataloja eri puolille Suomea.
Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusjärjestöt, Varsinainen jäsen
YAD:n tarkoituksena on toimia poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomana valtakunnallisena ehkäisevän huumetyön järjestönä, jossa yhdistyy vapaaehtois- ja ammattilaistyö. Yhdistyksen tavoitteena on ehkäistä huumausaineiden käyttöä sekä vähentää niistä ja muista päihteistä aiheutuvia haittoja.
Lapsi- ja perhetyön järjestöt, Varsinainen jäsen
Liitto on lastensuojelujärjestö, jonka tarkoituksena on parantaa yhden vanhemman perheiden sosiaalista, taloudellista ja oikeudellista asemaa. Päämääränä on se, että yhden vanhemman perheiden lapset voisivat elää taloudellisesti turvatuissa oloissa tyydyttävää, monipuolista elämää joutumatta kohtaamaan syyllistämistä, epätasa-arvoa tai loukkaavaa kohtelua.
Yhteistyöjäsen
Tavoitteena on ihmisten omien ja yhteisön yhteisten voimavarojen vahvistaminen ja kehittäminen.
Lapsi- ja perhetyön järjestöt, Varsinainen jäsen
Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
Yksinasuva kokee perhekeskeisessä yhteiskunnassa usein jäävänsä yksin haasteineen. Yksinasuvat ry valvoo yksinasuvien etua.
Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin järjestöt, Varsinainen jäsen
YTHS:n tehtävä on tarjota yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluita perustutkintoa suorittaville yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. Säätiö toimii aktiivisesti myös opiskelijoiden terveyden edistämiseksi.
Ikääntyneiden järjestöt, Varsinainen jäsen
Säätiö perustettiin vuonna 1996 tarkoituksenaan edistää vanhusten, vammaisten, lasten ja muiden päivittäisissä toiminnoissaan apua tarvitsevien hyvinvointia ja laadukasta elämää.
Ä
Lapsi- ja perhetyön järjestöt, Varsinainen jäsen
Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry on vuonna 1998 perustettu vertaistukiyhdistys, joka tukee synnytysmasennukseen ja lapsivuodepsykoosiin sairastuneita äitejä ja heidän läheisiään sekä tiedottaa sairaudesta.