SOSTEn toimielimet ovat liittokokous, valtuusto ja hallitus. Liittokokous pidetään kolmen vuoden välein. Jokainen SOSTEn jäsen voi lähettää liittokokoukseen yhden edustajan. Kullakin varsinaisella jäsenellä on liittokokouksessa yksi ääni. Liittokokous valitsee valtuuston ja liittokokousta seuraava valtuusto hallituksen. Seuraavan kerran liittokokous kokoontuu 13.3.2024 (klo 13, Ilkantie 4, Helsinki, Valkea talo). Kokousten pöytäkirjat löydät täältä.

Valtuusto 2021-2024

Puheenjohtaja: Kari Mäkinen, arkkipiispa emeritus, Kirkkopalvelut
1. varapuheenjohtaja: Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lapset
2. varapuheenjohtaja: Sari Aalto-Matturi, Mieli – Suomen mielenterveys

Jäsenet (alla varajäsen):

 1. ( Eronnut valtuustosta: Minna Anttonen)
  Sanna-Maria Ahl, Opiskelijoiden liikuntaliitto
 2. Eve Becker, Työterveyshoitajaliitto
  Touko Aalto, Apteekkariliitto
 3. Jouni Gustafsson, Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys Tatsi
  Pasi Ylitalo, Palkansaajien hyvinvointi ja terveys
 4. Viveca Hagmark, Folkhälsans Förbund
  Mirka Vainikka, Irti huumeista
 5. Hilkka Halonen, Lapin sosiaaliturvayhdistys
  Nina af Hällström, Sammarbetsförbund kring funktionshinder – SAMS
 6. Anne Heikkilä, Kotkan kaupunki
  (Eronnut valtuustosta: Johanna Värmälä)
 7. Elina Helmanen, Familia
  Pauliina Lehtinen, Kasvatus ja perheneuvontaliitto Kasper
 8. Sirkku Hildén, Päijät-Hämeen sosiaaliturvayhdistys
  Anni Täckman, Invalidiliitto
 9. Matthias Jakobsson, Finlands Svenska Synskadade
  Mette Strauss, KRAN
 10. Milla Kalliomaa, Mannerheimin lastensuojeluliitto
  Tuomas Koskela, Aspa-Säätiö
 11. Kirsi Konola, Kehitysvammaisten palvelusäätiö
  Pertti Rajala, Kehitysvammaliitto
 12. Soile Kuitunen, Kuntoutussäätiö
  Tiina Huusko, Luustoliitto
 1. Juha Mikkonen, Ehkäisevä päihdetyö Ehyt
  Annica Moore, Mothers in Business
 2. Jaana Pakarinen, Vates – säätiö
  Sanna Sunikka, Kriminaalihuollon tukisäätiö
 3. (Eronnut valtuustosta: Tarja Parviainen)
  Petri Tani, Laurea ammattikorkeakoulu
 4. Jussi Salminen, Keski-Pohjanmaan sosialaiturvayhdistys
  Kari Jagt, Sairaalaklovnit
 5. Ulla Siimes, Suomen vanhempainliitto
  Teemu Virtanen, Suomen ylioppilaskuntien liitto
 6. Marju Silander, Suomen CP-liitto
  Katariina Suomu, Muistiliitto
 7. Satu Taavitsainen, Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki – ESTERY
  Laura Meriluoto, Pohjois-Savon sosiaaliturvayhdistys
 8. Sanna Tiivola, Vailla vakinaista asuntoa
  Anne Viita, Vuokralaiset
 9. Anniina Tirronen, Tampereen kaupunki
  Sampo-Ilmari, Tuhkalehto Music against drugs
 10. (Eronnut valtuustosta: Päivi Topo)
  Virpi Dufva, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
 11. Anne Ylönen, Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto
  Lassi Rajamäki, Sosiaalipedagogiikan säätiö

Hallitus 2021-2024

Puheenjohtaja: Eija Koivuranta, Väestöliitto
Varapuheenjohtaja: Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liitto

Jäsenet:

 1. Juhani Eskola, LTT
 2. Jukka Haapakoski, Työttömien keskusjärjestö
 3. Hannu Jouhki, A-klinikkasäätiö
 4. Sanna Kaijanen, Kuuloliitto
 5. Anssi Kemppi, Eläkeliitto
 6. Pirjo Myyry, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys
 7. Juha Pantzar, Takuusäätiö
 8. Jouni Parkkonen, Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry
 9. Pia Sundell, Barnavårdsföreningen
 10. Markus Söderlund, Vamlas – Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö

Operatiivinen toiminta

SOSTEn pääsihteeri
Vertti Kiukas, pääsihteeri

SOSTEn johtoryhmä
Vertti Kiukas, pääsihteeri
Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri
Ari Inkinen, hallintojohtaja
Anne Perälahti, edunvalvontapäällikkö