SOSTEn nimeämät edustukset. Jos huomaat listassa puutteita tai virheitä, ota yhteyttä Tarja Bergströmiin.

Lista päivitetty viimeksi 4.10.2022.

EdustusVastuuorganisaatioAlkoiPäättyyEdustajaEdustettava organisaatio
A-klinikkasäätiön valtuuskuntaA-klinikkasäätiö1.1.202131.12.2024Tamminiemi KaarinaSOSTE
Arbetsgrupp om social- och hälsotjänster på SvenskaKuntaliitto,  Svenska Finland folkting1.11.2019ToistaiseksiHelsing-Johansson MariaSOSTE
Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman 2022-2026 seurantaryhmäSTM1.7.202231.12.2026Opari PäiviSOSTE
Asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamisen seurantaryhmäSTM1.9.202131.12.2023Gustafsson HenrikInvalidiliitto
Asumispalveluiden taustaryhmäHALI1.1.202231.12.2022Miia NahkuriSOSTE
Biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa apteekeissa valmisteleva työryhmäSTM16.5.202230.4.2023Tran Minh MirjamiSOSTE
Biopankkitoimintaa koskevan lainsäädännön arvioinnin ja seurannan ohjausryhmä STM2.5.202131.12.2022Anttonen MinnaSuomen syöpäpotilaat ry
Biotekniikan neuvottelukuntaSTM1.1.202031.12.2022Anttonen MinnaSuomen syöpäpotilaat ry
Digi arkeen -neuvottelukuntaVM15.4.202031.3.2023SOSTE
DigiIN – Palvelukulttuuria uudistamalla kaikki mukaan digitaaliseen yhteiskuntaan -hankkeen ohjausryhmäTHL1.11.201931.12.2022Saarinen ErjaSOSTE
Digituen asiakaslähtöisen kehittämisen työryhmäDigi- ja väestötietovirasto1.1.20221.12.2022Saarinen ErjaSOSTE
Eduskunnan kuntoutusverkostoEduskuntaToistaiseksiOpari PäiviSOSTE
Eduskunnan köyhyysryhmäEduskuntaHallituskausiJärvinen AnnaSOSTE
Eduskunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ryhmäEduskuntaToistaiseksiNykyri PäiviSOSTE
Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmäEduskuntaToistaiseksiKittilä RiittaSOSTE
Espoon Diakoniasäätiön valtuuskuntaDiakoniasäätiö4.3.202115.7.2023SOSTE
EU:n sosiaalipolitiikkaverkosto (epävirallinen)STMToistaiseksiMarttinen KirsiSOSTE
EU:n talous- ja sosiaalikomiteaEU:n talous- ja sosiaalikomitea21.9.202020.9.2025Kiukas VerttiSOSTE
EU1-jaosto (talouspolitiikan koordinointi ja kansainväliset rahoituskysymykset)VMMarttinen AnniSOSTE
EuroHealthNetin hallitusEuroHealthNet1.5.2022Pia SundellBarnavårdsförening 
Euroopan sosiaalirahaston toimintalinja 5:n (Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta) hankkeiden koordinointihanke Sokran ohjausryhmäTHL/Sokra14.1.202131.12.2023Järvinen AnnaSOSTE
Euroopan terveet koulut -verkoston Suomen osuusEuroopan terveet
koulut -verkosto
ToistaiseksiNykyri PäiviSOSTE
Fimean kansallinen lääkeinformaatioverkoston koordinaatioryhmän lääkelan viestijät -työryhmäFimea1.1.202131.12.2023Suominen SamiSOSTE
Fimean kansallisen lääkeinformaation koordinaatioryhmäFimea1.1.202131.12.2023Tran Minh MirjamiSOSTE
Fimean potilasneuvottelukuntaFimea1.1.202231.12.2023Tran Minh MirjamiSOSTE
Globaali sosiaalipolitiikan verkosto (epävirallinen)STMToistaiseksiMarttinen KirsiSOSTE
Global Health -verkostoSTMToistaiseksiTamminiemi KaarinaSOSTE
Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman johtoryhmäTEM15.9.202031.3.2023Väätämöinen KirsiSOSTE
Hyvinvointitalous -ohjausryhmäSTM15.2.2021Hallituskauden loppuunKiukas VerttiSOSTE
Innokylän strateginen ryhmäSTM1.10.201931.12.2022Knaapi AnneSOSTE
Innokylän strateginen toimeenpanoryhmäSTM1.10.201931.12.2022Kittilä RiittaSOSTE
International Council on Social Welfare (ICSW)ICSWToistaiseksiWiman Ronald
Jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden
sidosryhmäfoorumi
OKM16.3.20221.6.2025Järg-Tärnon ReginaSOSTE
Järjestöjen valtionavustustoimintaa kehittävä työryhmäVM1.10.202131.10.2023Aalto-Matturi SariMieli Suomen mielenterveys ry
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANEOM27.1.202226.1.2026Kittttilä RiittaSOSTE
Kansallinen itsemurhien ehkäisytyötä koordinoiva verkostoTHLT1.1.202231.12.2024Nykyri PäiviSOSTE
Kansanterveyden neuvottelukunnan hyvinvointi- ja terveyspolitiikan arviointi- ja seurantajaostoSTM1.12.202031.12.2023Perälahti AnneSOSTE
Kansanterveyden neuvottelukuntaSTM1.4.202030.4.2023Mikkonen JuhaEhyt ry
Kelan neuvottelukuntaKela1.7.202030.6.2023Markkula-Kivisilta Hanna
Norrback Ole Konola Kirsi
Pelastakaa Lapset
Svenska pensionärsförbundet
Kehitysvammaisten palvelusäätiö
Kestävän kehityksen toimintaohjelman toimeenpanon seurannan asiantuntijaverkostoValtioneuvoston kanslia1.9.2017ToistaiseksiMarttinen KirsiSOSTE
Kestävät talouspolut -kehittämishankkeen ohjausryhmäTakuusäätiö ja Marttaliitto1.4.2022Rissanen SimoSOSTE
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn koordinaatioryhmäSTM1.1.202131.12.2025
Kotiin vietävien palveluiden taustaryhmäHALI1.1.202231.12.2022Miia NahkuriSOSTE
Kulttuurihyvinvoinnin yhteistyöryhmä (Taiku3)OKM1.4.202130.4.2023Nykyri PäiviSOSTE
Kuntaliiton Tehtäväkohtainen integraatioselvitys sote-palveluista ja
niihin liittyvistä kuntien tehtävistä -hankkeen ohjausryhmä
KuntaliittoKnaapi AnneSOSTE
Kuntoutukseen ohjautumisen perusteet – hankkeen ohjausryhmäSTM15.2.202131.12.2022Opari PäiviSOSTE
Kuntoutuksen taustaryhmäHALI1.1.202231.12.2022Opari PäiviSOSTE
Lasten ja nuorten osaamis- ja tukikeskusten perustamisen koordinaatioryhmäSTM22.3.202131.12.2022Särkelä RiittaEnsi- ja turvakotien liitto
Lasten terveysfoorumiJärjestöverkostoToistaiseksiNykyri PäiviSOSTE
Lastensuojelun taustaryhmäHALI1.1.202231.12.2022Nykyri PäiviSOSTE
Liikunnan ja ravitsemuksen edistäminen uusissa sote-rakenteissa ja niiden yhdyspinnoilla -jaosto (Kansanterveyden neuvottelukunta)STM1.9.202231.7.2023Lahti-Koski MarjaanaSydänliitto
Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn sihteeristöMMM1.3.20211.12.2025Hahl-Weckström AnitaSOSTE
Maaseutupolitiikan viestinnän yhteistyöryhmäMMMAalto SirkkuSOSTE
MANE Maaseutupolitiikan neuvostoMMM1.3.202131.12.2025Knaapi AnneSOSTE
Nordiska civilsamhällesnätverketNordiska ministerrådet20212024Helsing-Johansson MariaSOSTE
Nätverk för svenska språket och kulturen i FinlandKulturfonden för Sverige
och Finland
20202021Kiukas VerttiSOSTE
Oikeus oppia  – kansallinen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen foorumiOKM12.5.202031.12.2022Nykyri PäiviSOSTE
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumiOKM (+STM)11.3.202131.12.2023Shemeikka RiikkaKuntoutussäätiö
Osatyökykyisiä työllistävän erityistehtäväyhtiön käynnistämisprojektin ohjausryhmäTEM15.6.202131.12.2022Kiiskinen PäiviSOSTE
Parlamentaarinen komitea sosiaaliturvan uudistamiseksi (Sosiaaliturvakomitea)STM16.3.202031.3.2027Koivuranta EijaSOSTE, Väestöliitto
Poistumisturvallisuusselvityksen laatimisoppaan uudistustyön tukemisen ohjausryhmäSuomen Pelastusalan Keskusjärjestö1.2.202231.12.2022Virtanen SamiKuuloliitto
Potilasjärjestöjen asiantuntijaryhmäAsiakas- ja potilasturvallisuuskeskus20222024Opari PäiviSOSTE
Rahapeliasioiden neuvottelukuntaSM1.9.20191.4.2023Jouhki HannuA-Klinikkasäätiö
Rationaalisen lääkehoidon tutkimusverkosto RATTI, Potilaan osallisuus -työryhmäFimeaTran Minh MirjamiSOSTE
Seurantaryhmä terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen uuden lainsäädännön valmistelemiseksiSTM1.3.202231.12.2022Koivuranta EijaSOSTE pj.
SHE / Schools for Health in Europe Network FoundationSHEToistaiseksiNykyri PäiviSOSTE
Sociala Oyn hallitusSociala OySOSTE
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon sidosryhmäverkostoSTMKnaapi AnneSOSTE
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukuntaSTM23.4.202122.4.2025Lönnqvist MiikkaSOSTE
Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan neuvottelukuntaSTM1.3.202231.12.2025Ala-Kauhaluoma MikaKuntoutussäätiö
Sosiaalipoliittisen yhdistyksen johtokuntaSosiaalipoliittinen yhdistys1.1.202131.12.2021Perälahti AnneSOSTE
Sosiaaliturvakomitean asumisen jaostoSTM16.3.202031.3.2027Järvinen AnnaSOSTE
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaSAMU1.1.201831.12.2022Gustafsson Henrik
Kokko Timo
Perälahti Anne
Korhonen Oskari
Invalidiliitto
Eetu/Eläkkeensaajat
SOSTE
Mielenterveyden keskusliitto
Sote-uudistuksen valmistelu: Kansallisen sote-uudistuksen alueellisen valmistelun jaoston yhdyspintatyöryhmäSTM7.12.202031.3.2023Knaapi AnneSOSTE
SOTE-uudistuksen valmistelu: SOTE-uudistuksen seurantaryhmäSTM1.9.2019Knaapi AnneSOSTE
STM:n EU jaos 25 (sosiaali)STMToistaiseksiMarttinen KirsiSOSTE
STM:n EU jaos 33 (terveys)STMToistaiseksiTamminiemi KaarinaSOSTE
Suomen International Council on Social Welfare (ICSW) -toimikuntaSuomen ICSW-toimikuntaToistaiseksiMarttinen Kirsi
Wiman Ronald
SOSTE
Suomen kestävän kehityksen toimikuntaVN1.1.202031.12.2023Särkelä RiittaEnsi- ja turvakotien liitto
Suomi-fi-toimitustyöryhmäVäestörekisterikeskus1.1.2018ToistaiseksiKolari TuulaSOSTE
Tarttumattomat sairaudet -verkosto  (NCD-verkosto)STMToistaiseksiMyllymäki KatiSOSTE
Terve Kunta -verkoston johtoryhmäTHL1.1.202131.12.2024Tamminiemi KaarinaSOSTE
Terveyspalvelut-taustaryhmäHALI1.1.202231.12.2022Perälahti AnneSOSTE
THL:n HYTE-toimintamallien arviointitoiminnan ohjausryhmäTHL15.10.2031.8.2023Aalto-Kallio MerviSOSTE
Turvallisuusneuvoston järjestöyhteistyö 2019-  (Turvallisuuskomitean järjestöyhteistyöverkosto)PuolustusministeriöToistaiseksiInkinen AriSOSTE
Tutkitun tiedon teemavuoden 2021 verkostoVN1.9.2020Eronen AnneSOSTE
Työkanava Oy:n neuvottelukuntaTEM1.7.2022Marttinen AnniSOSTE
Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmän alatyöryhmä palvelut, etuudet ja osallisuusTEM18.8.202030.4.2023Nikula LeaNuorten ystävät
Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman seurantakomitea TEM16.9.202131.12.2029Väätämöinen KirsiSOSTE
Uusimaa-palkinnon raatiUudenmaan liitto7.5.2021ToistaiseksiHäyrinen KirilSOSTE
Vakuutuslääkäritoiminnan kehittämisen neuvottelukuntaSTM3.5.202130.4.2024Aalto AnuNeuroliitto
Valtakunnallinen terveyden tutkimuksen arviointiryhmäSTM2.1.202031.12.2023Lahti-Koski MarjaanaSuomen Sydänliitto
Valtionapuviranomaisten sanastotyöryhmäVMToistaiseksiMäkipää EricaSOSTE
Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihankkeen seurantaryhmäVM1.1.201931.12.2023Lönnqvist MiikkaSOSTE
Valtioneuvoston koronapandemiaa tutkiva tutkintaryhmä (OTKES, yhteyshenkilö SOSTEssa)Valtioneuvosto1.10.2020Strohm EmilySOSTE
Veikkauksen hallintoneuvostoVeikkaus22.3.2022Kiukas Vertti
Koivuranta Eija
Lund Pekka
Markkula-Kivisilta Hanna
Sundell Pia
Taavitsainen Satu

SOSTE
SOSTEn pj, Väestöliitto
Sininauhaliitto

Pelastakaa Lapset
Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry estery
Viheralan neuvottelukuntaViherympäristöliitto1.11.2017Rissanen SimoSOSTE
Väestön terveys- ja hyvinvointiseurannan tietopohjan kehittämisen neuvottelukuntaTHL1.2.202231.12.2026Eronen AnneSOSTE
Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukuntaYhdenvertaisuusvaltuutettu2.4.2020 1.4.20231.4.2023Perälahti AnneSOSTE
Yleishyödyllisten yhteisöjen verovapauslautakuntaVM1.8.202231.7.2026Väätämöinen KirsiSOSTE