Skip to content

Sote-järjestöverkostot

SOSTE kokoaa yhteen sosiaali- ja terveysjärjestöjen tietyistä tehtäväkokonaisuuksista vastaavia henkilöitä ja eri teemoista kiinnostuneita järjestötoimijoita. Verkostot tarjoavat aiheeseen liittyvää ajankohtaista tietoa ja keskustelua sekä kanavan yhteistyölle ja vaikuttamiselle.


Nätverk för svenskspråkiga organisationer

Nätverk är för tjänstemän inom SOSTEs svenskspråkiga medlemsorganisationer. Nätverket treffar 4 gånger per år. Bli medlem och kontakt Sonja Londen i SOSTE.

Järjestöviestijöiden verkosto

Verkosto on suunattu SOSTEn jäsenjärjestöissä viestinnän töitä tekeville. Verkosto kokoontuu muutaman kerran vuodessa ajankohtaisten aiheiden ympärille. Verkostolla on myös suljettu Facebook-ryhmä. Ryhmän toiminnasta vastaa SOSTEssa Sami Suominen.

Sosiaaliseniorit-verkosto

Sosiaaliseniorit-verkosto koostuu eläkkeellä olevista sosiaalialalla eri tehtävissä järjestöissä, kunnissa, valtiolla tai yksityisissä työpaikoissa toimineista henkilöistä. Verkosto pitää syksyisin kaksipäiväisen tapaamisen yhteistyössä sellaisen organisaation kanssa, joka haluaa esitellä nykyisiä suunnitelmiaan ja toimintaansa ja saada palalutetta ja arviointia. Toiminnasta vastaa SOSTEssa Riitta Ikonen.

Tutkimusverkosto

Järjestöissä tutkimusta tekevät henkilöt tapaavat muutaman kerran vuodessa. SOSTEssa verkostoa vetää Anne Eronen.

YTY-seniorit

Verkosto kokoaa valtakunnallisten sote-järjestöjen eläkkeelle jääneitä toiminnanjohtajia. Vastuuhenkilönä toimii Riitta Ikonen.

EAPN-FIN – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto

Verkosto on avoin ja aktiivinen verkosto köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan toimiville järjestöille, ryhmille ja kansalaisille. Lue lisää osoitteessa eapn.fi. Toimintaa koordinoi SOSTEssa Anna Järvinen.

Euroopan terveet koulut -verkosto

Verkoston tavoitteena on kouluyhteisön kokonaisvaltaisen ja pitkäjänteisen terveys- ja hyvinvointiajattelun ja sen mukaisen toiminnan kytkeytyminen koko kouluyhteisön arkeen. SOSTEssa toiminnasta vastaa Päivi Nykyri.

Kuntoutusverkosto

Kuntoutusverkosto (Kuve) toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi ja se on voin kaikille kuntoutuksesta kiinnostuneille. Tutustu toimintaan ja osallistu Innokylässä. Vastuuhenkilönä toimii Päivi Opari.

Lasten terveysfoorumi

Foorumi on koostuu järjestöistä ja se edistää lasten ja nuorten terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa. Lue lisää ja osallistu Innokylässä. Vastuuhenkilönä toimii Päivi Nykyri.

Pienjärjestöt

Verkosto kokoaa pienet valtakunnalliset sote- ja sivistysjärjestöt. Tapaamisia on noin neljä kertaa vuodessa. Tutustu toimintaan ja osallistu Innokylässä. Toimintaa koordinoi SOSTEssa Riitta Kittilä.

Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto

Potilas- ja kansanterveysjärjestöjen verkosto (Potka) on avoin verkosto Sosten jäsenjärjestöille, jotka työskentelevät potilasasioiden parissa. Tutustu toimintaan ja liity Innokylässä. Toiminnasta vastaa Päivi Opari.

Toiminnanjohtajaverkosto

Verkosto on suunnattu SOSTEN varsinaisten jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajille. Toiminnanjohtajaseura ja SOSTE vastaavat verkoston toiminnasta.  Yhteyshenkilönä toimii SOSTEssa Vertti Kiukas.

Vahva-verkosto

Sosten jäsenjärjestöjen verkosto, joka työskentelee vanhustyön ja ikääntyvien parissa. Verkosto koontuu muutaman kerran vuodessa. Verkostosta vastaa SOSTEssa Tuuli Lahti.