Skip to content

Sosiaaliturvauudistus

Käynnissä olevan sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on ihmisen näkökulmasta nykyistä selkeämpi ja toimivampi järjestelmä, joka mahdollistaa työnteon ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen muuttuvissa elämäntilanteissa. Uudistusta valmistelee parlamentaarinen komitea, jonka toimikausi on 2020 – 2027.

SOSTEa edustaa sosiaaliturvakomiteassa pysyvänä asiantuntijana SOSTEn hallituksen jäsen, toimitusjohtaja Eija Koivuranta sekä asumisen jaostossa erityisasiantuntija Anna Järvinen. Heidän työtään tukevat jäsenjärjestöistä koostuvat taustaryhmät.

Uudistuksen taustaryhmät, edustajat ja järjestöjen tavoitteet

SOSTEn suositusten pääkohdat


 

  • Perusturvan tason korottamista on jatkettava kohti viitebudjettien määrittelemää kohtuullisen minimin tasoa.
  • Etuusjärjestelmää on kehitettävä ihmisten näkökulmasta selkeäksi ja ymmärrettäväksi.
  • Etuuksiin liittyvää oikeutta palveluihin on vahvistettava.
  • Etuuksia ja ansiotuloja on sovitettava yhteen joustavammin.

Lue SOSTEn suositukset sosiaaliturvan uudistamiseksi kokonaisuudessaan. Tulosta SOSTEn tavoitteet perusturvan parantamiseksi (pdf).

 

Tietopaketit perusturvasta

Artikkeli

Miksi perusturvaa tarvitaan?

Sosiaaliturvauudistus SOSTE julkaisemassa raportissa pohditaan perusturvan roolia ja oikeutusta. Siinä paneudutaan perusturvaan yhteiskuntafilosofisesta ja erityisesti normatiivisesta näkökulmasta. Mitä perusturva on ja mikä merkitys sillä on yhteiskunnassa? Millainen perusturva olisi moraalisesti oikeutettu? Mitä syitä on ylipäätään turvata ihmisten viimesijainen ja riittävä toimeentulo? Raportin ovat kirjoittaneet Teppo Eskelinen ja Joonas Pennanen. Perusturvaa koskevassa keskustelussa sen taustalla vaikuttavat arvovalinnat […]

Artikkeli

Perusturvan nykytila ja kehittämiskohteet

Sosiaaliturvauudistus Koronariisi on tuonut esille perusturvan matalan tason ja osoittanut puutteita sen kattavuudessa. Perusturvan edunsaajien piiriä laajennettiinkin määräaikaisesti. Kriisin aikana esimerkiksi ruoka-avun tarve lisääntyi merkittävästi. Perusturvan riittävyyden arvioinnissa on todettu, että työttömän, kotihoidon tuen saajan ja vähimmäismääräisten sairaus- ja vanhempainpäivärahan saajan tulotasot eivät riitä kattamaan kohtuullista minimikulutusta. Opiskelijan sosiaaliturva kattaa kohtuullisen minimikulutuksen vain opintolainan kanssa. Vuosina […]

Artikkeli

Joustava perusturva – Sosiaali- ja terveysjärjestöjen periaatteet perusturvan uudistamiseksi

Sosiaaliturvauudistus Selkokielellä På svenska In English Alla on kirjan tiivistelmä, lue koko kirja: Joustava perusturva – Sosiaali- ja terveysjärjestöjen periaatteet perusturvan uudistamiseksi. Tiivistelmä Perusturvan tehtävänä on taata kaikille ihmisille oikeus hyvään ja ihmisarvoiseen elämään. Elämisen perusedellytysten turvaaminen kuuluu yhteiskunnan perustehtäviin aivan samalla tavalla kuin esimerkiksi omistusoikeuksien turvaaminen. Ihmiset haluavat olla aktiivisia yhteiskunnallisia toimijoita ja heillä on oltava […]

Ajankohtaista sosiaaliturvasta

Uutinen

1.7.2021 14:00

Hyvän yhteiskunnan rakentamiseen tarvitaan kaikkia

Kansalaisyhteiskunta SOSTEn uuden strategian ja luottamusjohdon myötä päivitimme myös kärkitavoitteemme. Niissä linjataan asioista, joita haluamme toteutuvan vielä tämän hallituskauden aikana. Kärkitavoitteiden taustalla on ajatus yhteiskunnasta, jossa jokaisella on mahdollisuus elää hyvää elämää ja jonka rakentamiseen osallistuvat kaikki. SOSTEn kärkitavoitteet liittyvät sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpanoon, palvelujen ja hoidon saatavuuteen, sosiaaliturvan uudistamiseen, työllisyyspolitiikkaan, sote-järjestöjen elinvoiman turvaamiseen sekä […]

Seminaari
5.11.2021 9.30 - 12.15

Lasten terveyskäräjät -seminaari 2021

Hyvinvointi ja terveys

Blogi

29.6.2021 09:00

Käsitteillä on väliä – tarveharkinnan voi ymmärtää monella tavalla

Sosiaaliturvauudistus Sosiaalibarometri 2021:ssä selvitettiin vastaajien näkemyksiä siitä, miten asumistukijärjestelmää pitäisi uudistaa. Näkemyksiä kysyttiin sote-johtajilta, Kelan esihenkilöiltä ja sosiaalityöntekijöiltä. Heiltä tiedusteltiin näkemyksiä erilaisiin väittämiin koskien muun muassa asumistuen tasoa, tuen yksilökohtaiseksi muuttamista ja asumistuen tulorajojen nostamista. Yksi väittämistä kuului ”Asumistukeen tulisi lisätä tarveharkintaa”. Etuuksissa tarveharkinnalla tarkoitetaan niitä kriteerejä, joiden perusteella etuus myönnetään. Esimerkiksi hakijan omat, puolison tai […]