Ett förankrat samarbete mellan organisationer och välfärdsområden färgar Järjestöjen sote-muutostuki:s höst

Kasvokuvassa hymyilee Anita Hahl-Weckström.

Etusivu / Blogi / Ett förankrat samarbete mellan organisationer och välfärdsområden färgar Järjestöjen sote-muutostuki:s höst

Hösten för projektet ”Järjestöjen sote-muutostuki” har innehållit många möten och presentationer vid olika evenemang. Diskussionerna har fått bränsle av de skrivningar i regeringsprogrammet som gäller organisationernas verksamhet. Särskilt oroande är nedskärningarna i statsunderstödet som planeras till 2027.

Välfärdsområdesturnén, som inleddes i februari, blev klar i slutet av augusti. Under turnén träffade representanter för SOSTE och regionala organisationer ledningen för välfärdsområdena. Turnén visade att välfärdsområdena är olika och att saker och ting framskrider i olika takt. Den positiva inställningen till organisationerna, strukturerna för organisatoriskt samarbete som baserar sig på områdets behov och välfärdsområdenas växande rädsla för hur den statliga finansieringen ska räcka till har lämnat kvar i tankarna efteråt.

Sammanfattningen av turnén innehåller stämningar, erfarenheter, siffror och diskussionsteman. Förhoppningsvis hittar du något användbart för ditt arbete.

Verksamhetsförutsättningar och förhandlingar om hälsofrämjande på dagordningen

Projektets arbete har fortfarande särskilt fokuserat på organisationernas verksamhetsförutsättningar. Information in kontinuerligt har samlats både från organisationssakkunniga och via nätverk. Den övergripande bilden är att alla välfärdsområden förbereder sig för nästa års ansökningsomgång genom att precisera bidragskriterierna och förbättra ansökningsprocesserna.

Liksom tidigare samarbetar projektet med Institutet för hälsa och välfärds (THL) program för Framtidens social- och hälsocentral samt Finlands program för hållbar tillväxt RRP: s och arbetsförmågans fortsättningsprojekt. RRP fokuserar på att skapa regionala servicebrickor för att stöda hälsofrämjande arbete. Programmens personal ordnade gemensamt ett regionalt evenemang i Nyland i september, och det kommer också att ordnas evenemang i andra samarbetsområden.

Välfärdsområdenas första förhandlingar om främjande av välfärd och hälsa (HYTE) har redan ordnats eller kommer att hållas inom en snar framtid i varje område. Järjestöjen sote-muutostuki, Kommunförbundet och välfärdsområdesbolaget Hyvil ab följer förhandlingsprocesserna. Erfarenheter från den första förhandlingsrundan och andra aktuella teman för kontaktytor kommer att delas i ett gemensamt forum för kontaktytor med organisationstema i slutet av året.

Nya öppningar mot slutet av året

I början av hösten utarbetades en enkät till välfärdsområdenas lagstadgade påverkansorgan, dvs. äldreråden, råden för personer med funktionsnedsättning och ungdomsfullmäktige. I frågeformuläret utreds organens första framtidsutsikter. Enkäten är öppen till 13.10 och resultaten publiceras i slutet av hösten.

I några välfärdsområden har man ordnat möten under det förvaltningsövergripande landsbygdspolitiska rådets turné ”Ett gott liv på landsbygden”. För välfärdsområdena har HYMY-nätverket, som lyder under landsbygdspolitiska rådet, sammanställt ett omfattande digitalt informationspaket om bedömning av konsekvenserna för landsbygden. Det uppmuntrar en proaktiv bedömning av effekterna av beslut i landsbygdsmiljö och också effekterna av beslut på organisationer.

I år har en av de viktigaste samarbetspartnerna för projektet varit Finnish Consulting Group (FCG), som gjort en extern utvärdering av projektet. Resultaten av den nyligen färdigställda rapporten kommer att utnyttjas på olika sätt i framtida arbetsplaner.

På grund av förändringarna i omvärlden blir frågor som gäller beredskap och regional övergripande säkerhet ett särskilt intresseområde. Denna helhet behandlas i ett webbinarium med organisationstema som ordnas tillsammans med Räddningsbranschens centralorganisation i Finland (SPEK) den 14.11.