SOSTEs styrelse gjorde ett studiebesök till Stockholm

Pia Sundell on kirjoittanut Vieraskynä SOSTEblogin.

Etusivu / Blogi / SOSTEs styrelse gjorde ett studiebesök till Stockholm


SOSTEs styrelse och ledningsgrupp gjorde ett gemensamt studiebesök till Stockholm i september 2022. Efter år av corona med distansmöten kändes en gemensam resa angeläget både ur ett kunskapsperspektiv och ur ett socialt perspektiv.

SOSTEs styrelse representerar organisationens medlemsorganisationer. Det är allmänt känt att social- och hälsoorganisationerna är en heterogen samling av olika slag av organisationer och verksamhetsformer. Den gemensamma nämnaren för dessa medborgarorganisationer är, människor i olika slag av livssituationer och dessa människors hjälpande. Medlemmarna i den likväl heterogena styrelsen har olika slag av kunskap, infallsvinklar och intresseområden. Styrelsens viktiga uppdrag är att stärka SOSTE: s samhälleliga position och att styra SOSTE: s operativa verksamhet i enlighet med den fastställda strategin. Den gemensamma förståelsen är viktig för att styrelsen ska kunna fatta för SOSTE de bästa besluten.

Upplägget för dagen var intressant. Jag kände en viss tveksamhet inför dagen eftersom programmet var uppbyggt med talturer på 30 minuter, därefter diskussion på 30 minuter, varefter temat igen bytte. På förhand kände jag mig osäker ifall en helhet kunde behandlas på den korta utsatta tiden. Men mina dubier visade sig vara fel. Det var en vältänkt och bra helhet där flera centrala teman behandlades på ett effektivt sätt.

Ryhmäkuva SOSTEn hallituksen jäsenistä Siljan terminaalissa Tukholmassa ison maalauksen edessä. Tarkemmat tiedot kerrotaan kuvatekstissä.
Från vänster Hannu Jouhki, Kari Mäkinen, Anssi Kemppi, Markus Söderlund, Pirjo Myyry, Juha Panzar, Vertti Kiukas, Eija Koivuranta, Miikka Lönnqvist, Riitta Särkelä, Sanna Kaijanen, Ari Inkinen personalens representant, Pia Sundell, Anne Knaapi, Riitta Kittilä, Anne Perälahti, Jukka Haapakoski. I bakgrunden Matthias van Arkels Cut Open Strip Painting i Siljas terminal i Stockholm. Fotograf Kiril Häyrinen.

Dialog med Nordens aktörer är en naturlig del av strategiskt ledarskap

Det nordiska samarbetet är viktigt. Det är bra att föra diskussioner med aktörer från de övriga nordiska länderna. Den nordiska välfärdsmodellen är värd att försvaras inte minst med tanke på vårt samhälles svagaste individer. Att föra dialog med aktörer från Sverige borde enligt mig vara en naturlig och kontinuerlig form av ett strategiskt ledarskap. Vårt studiebesök bekräftade även tanken om att man i Sverige och Finland diskuterar väldigt likadana frågor. Vi fick ta del av inlägg kring penningspelbolaget Svenska spel och apotekssystemet i Sverige. Dessa temahelheter är högst aktuella även i Finland. Att kunna ventilera tankar och erfarenheter ger mervärde och ökar kunskap. I bästa fall bereds förändringsförslag för vårt eget land där framgångar och motgångar från Sverige är beaktade.

Trots flera år av erfarenhet av det finländska välfärdssystemet och flera år av samarbete både på nordisk och internationell nivå är det ibland svårt att uppfatta och gestalta hur de olika länderna organiserat sin social- och hälsovård. Begreppen och strukturerna är olika. Däremot kan konstateras att människornas utmaningar och behov samt samhälleliga utmaningar är väldigt lika i både Sverige och Finland, varför inte även de övriga nordiska länderna. Människor som omfattas av den verksamhet som social- och hälsoorganisationer riktar sig mot har likadana utmaningar och behov oavsett hemland. Samhälleliga utmaningar såsom ojämlikhet och utanförskap är gemensamt för både Sverige och Finland. Även kampen om behörig yrkespersonal inom social- och hälsovård är den samma. De gemensamma nämnarna, utmaningarna och behoven är väldigt i våra två länder, lika trots att strukturerna för samhällsorganiseringen kan verka olika.

Vi fick avsluta dagen med ett anförande av en nyinvald riksdagsledamot i Sveriges riksdag. Det är alltid inspirerande att få höra en väl-talande politiker beskriva sin valkampanj och det politiska landskapet. Även i detta sammanhang kan konstateras att Sverige och Finland har likheter. Den populistiska retoriken och den främlingsfientliga politiken har blivit allt vanligare. Dessutom en gemensam oro både nationellt och globalt för mänskliga rättigheter och det allmänna världsläget. Riksdagsledamoten uppmanade oss till sist att i Finland hålla fast vi vår högklassiga och jämlika grundutbildning, inte gå Sveriges väg i denna fråga.

På bilden aulapersonal sett bakifrån vid sin arbetspunkt. På ryggen på t-shirten står Möten förändrar människor. Människor förändrar världen.
Studiebesöket ordnades i studieförbundets Sensus Mötes mötesutrymmen, dit talarna kom. Sensus Möte ordnar utbildningar tillsammans med offentliga sektorn. På bilden aulapersonal, vars t-shirt påhittigt kombinerar förbundets namn och att förändra världen.

Att få dela erfarenheter stärker styrelsens kunskapsnivå

Utöver det kunskapsmässiga mervärdet är det bra att minnas att det kollegiala referensstödet är viktigt för varje enskild styrelsemedlem och chef. Att tillsammans med kollegor få dela tankar och erfarenheter ökar varje enskild medlems kunskapsnivå men även välmående i arbetet. Att få träffas fysiskt och uppleva saker tillsammans är viktigt. Idag värdesätter vi det på ett helt nytt sätt. Världen är annorlunda idag än innan pandemin. Vi lever i en osäker tid. Men även i en tid där SOSTEs och dess medlemsorganisationers verksamhet är viktig och gör skillnad. Att stärka SOSTEs operativa ledning och dess styrelsearbete gagnar hela fältet. Tillsammans kan vi fatta bättre beslut, tillsammans kan vi förändra världen.

Skribenten Pia Sundell är SOSTEs styrelsemedlem och Barnavårdsföreningens verksamhetsledare.
pia.sundell@bvif.fi