Information om social- och hälsovårdsreformen, tjänsternas utveckling och organisationerna i välfärdsområdena


Etusivu / Inlägg / Information om social- och hälsovårdsreformen, tjänsternas utveckling och organisationerna i välfärdsområdena

I början av 2023 överfördes ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet till välfärdsområdena. Undantaget är Helsingfors stad, som i fortsättningen är den enda kommunen som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendet. Utvecklingen av tjänsterna i områdena och i Helsingfors fortsätter också efter årsskiftet.

Järjestöjen sote-muutostuki stöder social- och hälsoorganisationernas deltagande i utvecklingen av tjänsterna. Järjestöjen sote-muutostuki samarbetar med personalen vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) genom programmet Framtidens social- och hälsocentral, Programmet för arbetsförmåga och Finlands program för hållbar tillväxt.

På den här sidan får du tillgång till:

Information om social- och hälsovårdsreformen och tjänsternas utvecklingsprogram på nationell nivå

Information om bakgrunden, målen och tidtabellen för reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet finns på webbplatsen soteuudistus.fi, som social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för. På webbplatsen finns också information om bland annat utvecklingen av tjänsterna, den centrala lagstiftningen i social- och hälsovårdsreformen och den nationella organiseringen av verkställandet.

Organisationerna och den offentliga sektorn utvecklar tjänsterna

Att flytta fokus från tunga tjänster till förebyggande och proaktiv verksamhet samt kundorientering kräver samarbete mellan olika aktörer. Detta främjas tillsammans av Järjestöjen sote-muutostuki: s samarbetshelhet, programmet för Framtidens social- och hälsocentral, Programmet för arbetsförmåga och Finlands program för hållbar tillväxt.

Samarbetets mål

Målen genomförs genom samarbete på både nationell och regional nivå. Samarbete innebär till exempel tematiska evenemang och utbyte av information om god praxis och verksamhetsmodeller för samarbete mellan den offentliga sektorn och organisationer.

Information om vårdreformen och organisationerna i reformens verkställighet regionalt

Södra Karelen

Södra Österbotten

Södra Savolax

Helsingfors

Östra Nyland

Kajanaland

Egentliga Tavastland

Mellersta Österbotten

Mellersta Finland

Mellersta Nyland

Kymmenedalen

Lappland

Västra Nyland

Birkaland

Österbotten

Norra Karelen

Norra Österbotten

Norra Savolax

Päijänne-Tavastland

Satakunta

Vanda och Kervo

Egentliga Finland

Tillbaka till ”Järjestöjen sote-muutostuki”: s huvudsidan.