Information om vårdreformen och organisationerna i reformens verkställighet


Etusivu / Inlägg / Information om vårdreformen och organisationerna i reformens verkställighet

Hur är organisationerna med i vårdreformens verkställighet i välfärdsområdena? Social- och hälsovårdens och räddningsväsendets reform görs nu i välfärdsområdena och i Helsingfors.

På denna sida hittar du allmän information om vårdreformen och tjänsternas utvecklingsprojekt.

Dessutom hittar du på sidan regional information kring vilka organisationer som är med i vårdreformens beredningsgrupper i varje välfärdsområde. På sidan hittar du också de olika välfärdsområdenas webbsidor för vårdreformen, regional information om ”Järjestöjen sote-muutostuki” samt kontaktuppgifter till den organisationssakkunniga som ansvarar för projektarbetet i välfärdsområdet.

Information om vårdreformen och tjänsternas utvecklingsprojekt nationellt

Bakgrunden, målsättningarna och tidtabellerna gällande social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets reform hittar du information om på soteuudistus.fi-sidan, som social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för. På sidan hittar du också information om bland annat tjänsternas utveckling, vårdreformens centrala lagstiftning och verkställighetens nationella organisering.

”Järjestöjen sote-muutostuki” stöder social- och hälsovårdsorganisationernas delaktighet i tjänsternas utveckling. Vi samarbetar med Institutet för hälsa och välfärds personal genom Programmet Framtidens social- och hälsocentral och Programmet Arbetsförmåga.

Information om vårdreformen och organisationerna i reformens verkställighet regionalt

Södra Karelen

Södra Österbotten

Södra Savolax

Helsingfors

Östra Nyland

Kajanaland

Egentliga Tavastland

Mellersta Österbotten

Mellersta Finland

Mellersta Nyland

Kymmenedalen

Lappland

Västra Nyland

Birkaland

Österbotten

Norra Karelen

Norra Österbotten

Norra Savolax

Päijänne-Tavastland

Satakunta

Vanda och Kervo

Egentliga Finland

Tillbaka till ”Järjestöjen sote-muutostuki”: s huvudsidan.