SOSTEs penningspelpolitiska program har nu också publicerats på svenska. I SOSTEs program lyfter man på bred front fram olika synvinklar på penningspelpolitikens smärtpunkter. 

SOSTE föreslår att åtminstone följande problem i penningspelsystemet åtgärdas

1. Ett nationellt penningspelpolitiskt program görs upp

2. Monopolsystemet bibehålls och bidragssystemet förnyas

3. Penningspelverksamhet som bryter mot lotterilagstiftningen förhindras

4. Ansvarstagandet i Veikkaus Oy:s verksamhet förbättras

5. Penningspelverksamhetens övervakning utvecklas

6. Förebyggandet av spelskador och vården av spelproblem effektiveras

7. Strukturerna för vård, forskning och förebyggande av spelskador utvecklas

SOSTEs penningspelpolitiska program

Läs hela programmet på svenska: SOSTEs penningspelpolitiska program

Information