Fattigdomsrapporten 2022: På varandra följande kriser drabbar samma människor – Beslutsam politik krävs för att stävja fattigdomstillväxten


Etusivu / Uutiset / Fattigdomsrapporten 2022: På varandra följande kriser drabbar samma människor – Beslutsam politik krävs för att stävja fattigdomstillväxten

  

Olika kriser drabbar hårdast de som redan före kriserna levt i en svår situation. Detta kunde senast konstateras om coronakrisen, vilket framkommer i den färska Fattigdomsrapporten. 

Fattigdomsrapporten är en rapport om fattigdomssituationen i Finland, som sammanställs av Nätverket mot fattigdom. Den är inte en undersökning, utan en sammanställning av statistik och forskningsdata, samt synpunkter från personer som upplever fattigdom. Fattigdomsrapporten publiceras på FN:s internationella dag mot fattigdom och marginalisering den 17.10.

Enligt senaste statistik klarade sig Finland förhållandevis bra ur coronakrisen. Tack vare utvidgningen och höjningar av socialskyddet ökade fattigdomen endast lite och bara för en kort tid. Redan 2021 började sysselsättningen stiga, vilket minskade på fattigdomen. De olika åtgärderna hade ändå svårt att hjälpa dem som sedan tidigare levt med knappa resurser. Hit hör exempelvis långtidsarbetslösa, ensamförsörjarhushåll och ensamboende. 

Coronakrisen har följts av ett krig, kraftigt stigande levnadskostnader och en energikris. Dessa genomlevs mitt i en klimatkris, som också drabbar hårdast låginkomsttagare och utsatta personer. 

 ”En del människor har levt månad efter månad, eller till och med år efter år med pågående kriser och pågående stress. Eventuella besparingar har sedan länge blivit använda, om sådana helst fanns från början. En femtedel av människorna har ingen buffert.” Berättar Erja Saarinen, specialsakkunnig på SOSTE, som sammanställt fattigdomsrapporten.  

Hon fortsätter. ”Att leva på bidrag är också stressande och ansökningsprocesserna samt behandlingen vid uppsökandet av tjänsterna är ofta svåra och förnedrande, vilket framkommer i berättelserna från dem som upplevt fattigdom. Det är viktigt att bryta de här personernas svåra situation. Nu får fattigdomen inte tillåtas att öka. 

Fattigdom kan förebyggas

Statens åtgärder under coronakrisen visar att det går att motverka fattigdom. Så ökad fattigdom är inte oundvikligt. Till exempel den årligen minskande mängden hemlösa visar att man med politiska åtgärder, som bostad först-modellen, kan ingripa i svåra problem. 

I fattigdomsrapporten presenteras synpunkter från Nätverket mot fattigdom om hur man kunde minska på fattigdomen. Grundtryggheten måste höjas till en sådan nivå som erbjuder förutsättningarna till ett värdigt liv, utan att man konstant måste ta till sistahandsjälpen, utkomststödet. Social- och hälsovårdens klientavgifter måste sänkas. Jämfört med de nordiska länderna är ojämlikheten gällande hälsa och tillgång till tjänster i Finland iögonfallande. 

Utöver förmåner måste man erbjuda tjänster som motsvarar människors behov: till exempel dagvård som möjliggör arbete för ensamförsörjare och hälsogranskningar som hindrar en försämring av arbetslösas välmående och funktionsförmåga. 

Mer information ges av

Specialsakkunnig Erja Saarinen, redaktör för Fattigdomsrapprten, sekreterare för Finlands nätverk mot fattigdom erja.saarinen@soste.fi 

Finlands nätverk mot fattigdom EAPN-FIN, European Anti Poverty Network Finland, är ett öppet nätverk för organisationer, grupper och medborgare som arbetar mot fattigdom och social utestängning. Den har 53 medlemmar, främst social- och hälsovårdsorganisationer. SOSTE Finlands social och hälsa r.f. är medlem i nätverket och koordinerar dess verksamhet.